Vänner,

Kyrkoherdeinitiativet i Österrike har publicerat sina önskemål inför konklaven – en påve som lever upp till sin titel Guds tjänares tjänare.

Irène Nordgren

Gert Gelotte

Vi önskar oss en påve som Guds tjänares tjänare

1. En påve inför vilken  alla människor, män och kvinnor har samma värdighet och rättigheter –  som inför Gud.

2. En påve som mindre vill styra kyrkan men hellre  leda och hjälpa kyrkan att styra sig själv.

3. En påve som varken vill vara progressiv eller konservativ och därigenom inte dela kyrkan utan ena henne.

4. En påve som hellre än att vara Kristi ställföreträdare vill vara de troendes ställföreträdare hos Gud.

5. En påve som hellre främjar enhet i mångfald än begär kyrkans enhetlighet.

6. En påve som hellre betonar det gemensamma än det särskiljande hos konfessioner och religioner.

7. En påve som predikar mindre dogmer, straff och ordning men glädje, hopp och förtröstan.