Han är uppstånden

”Och när sabbaten var förliden, köpte Maria från Magdala och den Maria som var Jakobs moder och Salome välluktande kryddor, för att sedan gå åstad och smörja honom. Och bittida om morgonen på första veckodagen kommo de till graven, redan vid soluppgången. Och de sade till varandra: »Vem skall åt oss vältra bort stenen från ingången till graven?» Men när de sågo upp, fingo de se att stenen redan var bortvältrad.  Den var nämligen mycket stor. Och när de hade kommit in i graven, fingo de se en ung man sitta där på högra sidan, klädd i en vit fotsid klädnad; och de blevo förskräckta. Men han sade till dem: »Varen icke förskräckta.  I söken Jesus från Nasaret, den korsfäste.  Han är uppstånden, han är icke här.  Se där är platsen där de lade honom.”

”De Myrrhabärande kvinnorna vid graven” av Marja-Liisa Alm som genom att använda vitguld – istället för  gult guld – har antytt ett sällsamt skinande ”vitt ljus” falla  över jorden – ett överjordiskt ljus – det oskapade ljuset- som i ikonografin och teologin hör ihop med det skinande ”vita ljuset”  från händelsen på Förklaringsberget – förebådelsen till  Uppståndelsen.

Påsken och  Uppståndelsens mysterium.  Orden räcker inte till.

Men Walter Kasper har i sin bok    ”Jesus the Christ “  ändå gjort försök att klä Uppståndelsen i ord.

”A pneumatic body which Paul talks of  in the Ressurection chapter  1 Cor 15, is not a body constructed from some artificial miraculous spiritual substance. The soma pneumatikon is far more a body caracterized by the pneuma, a body entirely directed by the spirit of God. The pneuma here is therefore not the stuff, the substance, of which the body is made,  but the dimension in which the body is : it is in the divine dimension.
Thus we can finally say what the pneumatic body of the Ressurection is: the totality of the person (not just the soul) that is finally in the dimension of God, that has entered entirely in the Kingdom of God. Corporeality of the Ressurection means then : The whole person of the Lord is finally with God. The Ressurection corporeality means something else too, however :  That the Risen Lord  is still in contact with the world and with us and indeed as the one who is now with  God ; he is therefore with us in a divine way and that means in a totally new way.”

”The body is, as it were, the ”between” which joins man and the world. This bodily-in-the-world-ness of man and this in-men-ness of the world is so essential and constituant for both, that man would not exist without this being-in-the-world and conversily the world as such would not exist without this reference to man.”

”Heaven is the pneumatic  ressurected body of Christ. “

// Irène

R.S. Thomas ”Suddenly”

http://www.youtube.com/watch?v=7zfCtAnLdB8

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

2 svar på Han är uppstånden

  1. Irène Nordgren skriver:

    Rolf Ericson

    Var så god !

    // Irène

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *