Bengt

Med anledning av din senaste blogg   

När det börjar bli rätt att döda nyfödda barn måste kristna inse att business as usual inte längre duger

vill jag uttrycka missnöje genom att påpeka att du regisserar det efterföljande samtalet genom att inte  tillåta repliker  komma i den i tidsföljd som de sägs.  Du lägger in dina egna repliker där du i efterhand anser att de gör sig bäst. Du raderar en replik av mig som kommentar till signaturen Eric men tillåter Eric att vräka ur  sig vilka cynismer som helst.  Med andra ord du MANIPULERAR samtalet efter eget gottfinnande.   Det kanske hör till ”katolsk kultur”   apropå att du till Ulla Gudmundson ondgör dig över  ”sekulariserad kultur.”

Du skriver

”Först vill jag säga att mitt inlägg i första hand skall ses som kritik av den sekulariserade kulturen”

Underförstått ”sekulariserad kultur”  är omoralisk  i motsats till katolsk kultur ?

Jag vänder mig mot dina generaliseringar och förenklingar.  Vad abort beträffar beskriver Ulla Gudmundson den katolska kulturen på Malta som exporterar sina aborter.

Jag kan fylla på med den katolska kulturen i Polen -där abort i princip är förbjuden –  men har ung lika många aborter per capita som Sverige om man uppskattar illegala aborter till ca 150.000 per år  och ca 300 legala.

Dvs  man  skulle kanske kunna  säga att Polen har dubbelt så hög moral som det omoraliska Sverige ? Eller ?

Detta har jag påpekat för dig vid upprepade tillfällen men du låtsas som det regnar bara du får utgjuta dig om  omoral som du vill folk ska koppla ihop med sekularisering.

http://www.dagen.se/opinion/debatt/samvetsfrihet-for-alla/

http://bulletinen.org/wordpress/2011/05/19/150-000-illegala-aborter-om-aret-i-polen/

Du nämner inte med ett ord hur  EKONOMI i katolsk kultur är avgörande när det gäller aborter.

Statistiken har inte fått dig att erkänna att Vatikanen är ute och cyklar när den  stödjer  länder typ Nicaragua mfl som har totalförbud av aborter.

När jag skriver  ”miljontals gatubarn som är resultatet av kyrkans hållning i preventivmedelsfrågan” svarar du

” Du har inga belägg att det finns ett direkt samband mellan dessa två företeelser.”

Låt oss ta det i  sammanhanget ökända katolska Filippinerna  som har ett  av världens högsta födelsetal, är överbefolkat, har ca 1,5 miljoner gatubarn
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=640683

http://www.tumennet.org/en-skrammande-okontrollerbar-tillvaxt-av-befolkningen-i-filippinerna-och-dess-ekonomi-dalig-profil.html

och där de katolska biskoparna är världsberömda för att trots nämnda fakta motarbeta alla regeringens försök att via preventivmedel komma till rätta med problemen.

http://www.rawstory.com/rs/2013/03/19/philippines-supreme-court-suspends-law-requiring-free-condoms-and-sex-ed/

Eller ta Obama care som så ihärdigt motarbetades av USA biskopskonferens.

Jag minns när HIV och Aids epidemin bröt ut i världen på åttitalet och jag arbetade inom missbruksvården. Det tog ca 10 år innan den slöa och självgoda katolska hierarkin vaknade till liv och började tala ABC metoden.

Under kardinal Trujillo som chef för ”Påvliga rådet för familjen”  utkom tex 2003 den  skandalösa  Vatikantexten som påstod att kondomer sprider smitta. En teolog går emot medicinsk expertis med säkert oräkneliga liv som  pris.

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20031201_family-values-safe-sex-trujillo_en.html

Först så småningom har också katolska kyrkan sakta börjat modifiera sina ståndpunkter vad kondom , aids och hiv,  prostitution och missbruk beträffar.

Du skriver till Ulla Gudmundson

”Först vill jag säga att mitt inlägg i första hand skall ses som kritik av den sekulariserade kulturen, inte som apologetik för katolsk lära”

Det ena står inte i motsats till det andra. Du är i mina ögon visst en ”apologet för katolsk lära ” som lydigt försvarar allt som kommer från Vatikanen.   Katolska kyrkan i Sverige är som en sekt som inte vill låtsas om att ute  i den universella katolska kyrkan bjuds det motstånd mot de celibatära Vatikanmännens översittarregemente.

Inomkatolska rörelsen Catholics for choice  tror jag aldrig du har nämnt på din blogg tex.

http://www.catholicsforchoice.org/

Jag minns när båda professorerna  Staffan Bergström och Erwin Bishofberger deltog i debatten men med olika ståndpunkter. Då hade du fullt schå  att  hålla dig väl med båda auktoriteterna ………

Till sist en kommentar ang katolska kyrkans ”pastorala pragmatism” där du skriver till Ulla Gudmundson

” Det finns en tradition att läroämbetet skall vara strängt, förpliktelsen är att förvalta Guds lag och Kyrkans tolkning av den naturliga lagen. Kyrkan skall hålla upp detta som en ledstjärna, varje avsteg innebär att svika sitt uppdrag vilket riskerar att förleda människor till synd.  ”

Jag vill gärna peka på de orättvisor som blir följden av detta i tex frågor som abort, preventivmedel och samkönade relationer.   Katolska homosexuella i tex Stockholm går det ingen nöd på medan homosexuella i tex Uganda löper risk för sitt liv som ett resultat av den ”pastorala pragmatismen. ”  Men även homosexuella i Sverige kan råka illa ut om de har oturen att tex tillhöra en landsortsförsamling som styrs av en ”ledstjärna”  i form av  polsk kyrkoherde av gängse konservativt snitt. En sådan ”ledstjärna ” kan bli orsak till en medmänniskas suicid om det vill sig riktigt illa.

Att hylla moraliska ideal i teorin som det är upp till den enskilde prästen att  ta ställning till i praktiken skapar spänningar och orättvisor inom katolska kyrkan.

// Irène