Signumbloggen skriver

”Vatikanen protesterar mot fransmännens utvisning av romer.”

”Påven uppmanar fransmännen till mer tolerans ”

”Häromdagen protesterade Vatikanens talesperson i flyktingfrågor, biskop Agostino Marchetto, mot Frankrikes utvisning av 700 romer till Rumänien och Bulgarien. Idag vid lunchtid, söndag den 22 augusti, knöt påven Benedictus XVI an till frågan i sitt tal efter Angelusbönen på sitt sommarställe Castel Gandolfo utanför Rom. I den franskspråkiga delen av sitt tal uppmande påven idag invånarna i Frankrike att acceptera ”det legitima i att människor är olika” och han tillade att Jesus är sänd till ”människor av alla nationaliteter och språk”. Påven avslutade sitt franskspråkiga tal med uppmaningen att alla föräldrar bör uppfostra sina barn i en anda av universell medmänsklighet.”

http://signumbloggen.wordpress.com/2010/08/22/paven-uppmanar-fransmannen-till-mer-tolerans/

Påven kräver  att Frankrike ska visa TOLERANS och  acceptera ”det legitima i att människor är olika”.

Jo,  jag tackar.

Det är jättefint att Signum uppmärksammar att påven kritiserar att  Frankrike utvisar romer.

Men ännu finare vore om Signum  en enda gång uppmärksammade påvens egen  INTOLERANS inom sitt eget ”land” KYRKAN som  har sina egna  ”romer” som utvisas (exkommuniceras) och FÖRTRYCKS.

Jag tänker naturligtvis på kvinnor och särskilt de som har en prästkallelse,  på homosexuella och på tex katolska befrielseteologer som Vatikanen skoningslöst ”utvisat.”

Om påven anser det ”legitimt att människor är olika” så borde det väl rimligtvis också innefatta katoliker.

Var tid har sina illa ansedda människor och grupper som  förtrycks av det omgivande samhället.

På Jesu tid tex samarier och tullindrivare.

Inte förrän påven först tar ut bjälken ur sitt eget öga kan han räkna med någon respekt när han gör politiska utspel och kritiserar andra för INTOLERANS.

Mycket gärna ”universell medmänsklighet”  men det kräver  överskridande av  dogmatiska katolska gränser.

Det kräver att påven tex först slutar utnämna enbart dogmatiskt KRAVodlade präster till biskopar mm mm

// Irène