Den enda gång samvetsfrihet offentligt diskuterats inom katolska kyrkan i Sverige är utifrån fallet med barnmorskan – Ellinor Grimmark – som inte ville ”arbeta med aborter” och därför vägrades anställning och vars juridiska ombud blev och forfarande är Ruth Nordström. I samband med att Ruth Nordström utkommer med sin bok ”Till de utsattas försvar” vars ”röda tråd är fallet Grimmark” anordnar Katolskt Forum 16 september en samtalskväll i Stora Salen i Sankta Eugenia där Ruth Nordström tillsammans med 3 goda vänner backas upp i en panel och ges tid och rum att förmedla sina åsikter med garanti att slippa bli ifrågasatt.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=29253

En knapp månad senare 12 oktober bjuder John Sjögren Ruth Nordström till samtal i Signumpodden där John Sjöström hjälper Ruth Nordström med martyrglorian. https://signum.se/nytt-avsnitt-av-signumpodden-till-de-utsattas-forsvar-med-ruth-nordstrom/

I samtalet nämns i en bisats hur Ellinor Grimmark – som utlovats arbete som barnmorska – mailade till arbetsgivaren : ”Bara så ni vet jag vill jobba med förlossningar och inte utföra aborter.” Inget nämns dock att Ellinor Grimmark som barnmorska inte heller ville sätta in kopparspriral eller dela ut p-piller.

Vem som helst – utom John Sjögren – tänker att antingen är Ellinor Grimmark ovanligt naiv och omogen eller så var mailet en medveten provokativ strategi från början. Oavsett vilket så lades genom Ellinor Grimmarks tillvägagångssätt grunden till den därpå följande juridiska upptrappningen som ännu inte är avslutad. Ruth Nordström väntar fortfarande på resningsbeslut från Europadomstolen.

Raljerande och skrattande avfärdas också i förbigående anklagelser ”att vara i maskopi med abortlobby”.

-”Helt galet” förkunnar John Sjögren sakkunnigt.

Detta trots mängder av fakta som framkommit av grävande journalistik i svenska media ang Ruth Nordströms koppling som samarbetsparter till ADF – Alliance Defending Freedom – och som VD för Provita / Ja till Livet.

SR ekot 17 jan 2017 https://sverigesradio.se/artikel/6614458

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/VRdpX4/bra-att-drottningen-vagrar-ta-emot-priset

För den som fortfarande tvivlar på Ruth Nordstöms tolkning av verkligheten rekommenderar Sjögren ”att läsa boken” – underförstått där finns sanningen svart på vitt !

// Irène

PS Fallet Ellinor Grimmark handlar ytterst om samvetsfrihet ska vara gratis eller få kosta.

Om nu GRATIS samvetsfrihet är så viktigt för katolska kyrkan i utom-katolska arbetsmiljöer så ligger det nära till hands att undra över varför det då inte är LIKA viktigt i inomkatolska arbetsmiljöer ? Där kan samvetsfrihet bevisligen betinga ett oerhört högt pris. Biskop Anders har tex i intervju betonat samvetets överhöghet med orden ”kosta vad det kosta vill” – underförstått det kan bli mycket dyrt att följa sitt samvete – underförstått i katolsk arbetsmiljö. I utom-katolsk arbetsmiljö typ Landstinget ska samvetsfrihet naturligtvis vara gratis!

Om detta skrev jag i DAGEN redan 2013 ”Samvetsfrihet för alla?” https://www.dagen.se/debatt/2013/01/02/samvetsfrihet-for-alla/

Och med Gert Gelotte i DAGEN 2015 https://www.dagen.se/debatt/2015/10/16/inomkatolsk-samvetsfrihet/

2 typexempel från inom-katolsk arbetsmiljö där samvetets överhöghet inte varit gratis utan kostat vederbörande mycket är fallet syster Margaret McBride från 2010 och fallet Roy Bourgeois från 2012.

A Catholic nun, who was a member of a Phoenix Catholic hospital’s ethics committee, was excommunicated and reassigned last week for her role in allowing an abortion to take place at the hospital, according to the Phoenix diocese. The surgery was considered necessary to save the life of a critically ill patient.

https://www.ncronline.org/news/justice/nun-excommunicated-allowing-abortion

Efter protester återupprättades syster Mc Bride senare.

Fallet Roy Bourgeois Katolsk Vision 2012 http://www.katolskvision.se/blog/?p=8001

Katolsk Vision 2020 http://www.katolskvision.se/blog/?p=28106

Läkartidningen 2015 Vad är då en människa ? Abortförbud / preventivmedelsförbud https://lakartidningen.se/debatt-och-brev/2010/03/vad-ar-da-en-manniskaae/

Öppet brev till Thomas Idergard SJ Almedalen 2015 http://www.katolskvision.se/blog/?p=16780