”Thomas Idergard, andra från vänster i abortdebatt i Almedalen. Foto: Jacob Zetterman”

Thomas Idergard

Platsen är Krukmakarens Hus i Visby under Almedalsveckan 2015 där jag som katolik lyssnar till  dig som talesperson för katolska kyrkan när  du deltar i panelsamtalet ”Nollvision för aborter?”  i  samarrangemang (G) som i Gud av  Dagen, Frälsningsarmen och  Pingstkyrkan. Övriga paneldeltagare är Carina Ohlsson (ordförande i S-kvinnor), Mikael Oscarsson (riksdagsledamot KD), Kristina Ljungros (ordförande i RFSU), Malin Schelin (Ja till livet) och Anna Starbrink (landstingsråd FP).

Arrangörerna utlovade ”Ett försök till ett sansat samtal i en laddad fråga. Vi resonerar om konkreta möjliga vägar till minskat antal aborter.”   Vilka ”konkreta möjliga vägar” skulle du som katolsk representant  bidra med ?   Jo ”obligatorisk fosterdiagnostik för abortsökande kvinnor.” I  övrigt använde  du din beskärda debattid till att ömsom ondgöra dig över Sveriges höga aborttal och raljerande förkunna ”I ett land där det strösslas med kondomer kan det inte vara bristen på preventivmedel som är problemet” och ömsom upprepa  ”livet börjar vid konceptionen” och  ”abort är att utsläcka liv”.

I högt och hätskt  tonläge gav du intryck av att sitta inne med  självklart tolkningsföreträde  bland övriga paneldeltagare.

Jag menar att du åsidosatte  3 saker.

1. När liver börjar i mänsklig bemärkelse – närmare bestämt  vad som anses som juridiskt skyddsvärt  mänskligt liv – därom råder skilda meningar.

2. Abort  är en tvärvetenskaplig fråga dvs  den skär genom såväl etik, medicin, religion och juridik dvs det räcker inte med etisk-filosofiska resonemang om syftet är nollvision för aborter.

3. Det finns alternativa  katolska uppfattningar om tingens katolska ordning än dem du företräder.

”Catholics for choice” http://www.catholicsforchoice.org/topics/abortion/default.asp är  en inomkatolsk organisation som representerar kanske majoriteten av västvärldens katoliker som inte håller med katolska kyrkans katekes i frågor som rör  sex, äktenskap, familj, skilsmässa, artificiella preventivmedel och abort.   ”Catholics for choice ” tolkar katolska kyrkans lära om samvetsfrihet som varje individs rättighet att följa sitt eget samvete och att respektera den andres rätt att göra detsamma.

Panelen informerade  att aborttalen för unga kvinnor halverats på 3 år  i Norrbotten sedan Landstinget 2012 infört kostnadsfria preventivmedel för unga kvinnor upp till 26 års ålder. Jag hörde inte flasklock från din sida men talande tystnad.

Risken  att  hamna i en offentlig diskussion om katolskt preventivmedelsförbud är något varje  katolsk  företrädare i Sverige frenetiskt försöker undvika.   Ja inte bara i Sverige.  I USA avslöjade sig  katolska biskopars beröringsskräck med preventivmedelsfrågan  genom protesten från USA  biskopskonferens  mot  president Obamas sjukförsäkringsreform som inkluderade preventivmedel.  Biskoparna  hävdade  att sjukvårdsreformen strider mot konstitutionens religionfrihet istället för att hävda att katolskt  preventivmedelsförbud strider  mot  sunda förnuftet.

Jag menar att det är ytterligare 5 saker en katolsk debattör  i abortfrågan  inte får glömma.

1.Aborter har aldrig gått att lagstifta bort.

2.Katoliker i fertil ålder vill kunna ha sex utan att få barn precis på samma sätt som icke-katoliker och sunda förnuftet säger att om en kvinna  till varje pris vill  undvika abort  så ska hon  till varje pris undvika att bli gravid med den metod hon finner bäst.

3. Idag vet vi att något befruktningsögonblick inte existerar och att distinktionen mellan vad som betraktas som preventiva åtgärder och abort är en samhällelig definitionsfråga.

4. Heliga Stolen utnyttjar sin privilegierade observatörstatus  inom FN  till att motarbeta kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa i vilken ingår tillgång till valfria preventivmedel  och laglig möjlighet till abort.

5. Att plädera för laglig möjlighet till  abort är inte synonymt med att plädera för abort.

Mvh

Irène Nordgren

Leg psykoterapeut

*************************************************************************************************************

En något förkortad version av det öppna brevet publiceras i dagens DAGEN under rubrik

Katoliker är inte eniga i abortfrågan

Jag fick en kort pratstund med Thomas Idergard efter debatten då jag bla ställde frågan vilket land i världen han personligen skulle vilja framhålla ur lagstiftningssynpunkt när det gäller aborter.

Detta med tanke på att Thomas Idergard under panelsamtalet på inledningsfrågan om Sverige har för många aborter svarat  ”Varje abort är en abort för mycket”  och inte nappat på ordförande i RFSU utmärkta svar att frågan ”Nollvision för aborter? ”  borde omformuleras till ”Nollvision för oönskade graviditeter?”

På min fråga svarade Thomas Idergard  ”Jag har inte studerat alla länders  abortlagstiftning ”.

// Irène

PS  Thomas Idergard intervjuas i Gomorron Sverige under Almedalsveckan

Lyssna här

http://www.svtplay.se/klipp/3066125/idergard-tillbaka-i-almedalen

Relaterade artiklar

”Känslosamt när abort diskuterades i Almedalen” skriver DAGEN

http://www.dagen.se/abort-%C3%A4r-ett-%C3%A4mne-som-ber%C3%B6r-p%C3%A5-djupet-1.372221

”ALMEDALEN2015: Vild debatt om den svenska abortlagen”

http://www.amnestypress.se/artiklar/reportage/25813/almedalen2015-vild-debatt-om-den-svenska-abortlage/

Under publikutfrågningen tog jag upp professor Staffan Bergströms artikel från 2010 om livets början och befruktningsögonblicket som inte existerar.  Det avfärdade  Thomas Idergard med orden att jag ”var  känd att gå emot kyrkans lära.”

Har livet ingen början – Läkartidningen

Vad är då en människa? Irène Nordgren – Läkartidningen