Bengt

Jag blev mycket upprörd över din nedanstående kommentar ang homosexuella personer och vill därför inte låta den stå oemotsagd.

Tala om att ”TANKEMÄSSIGT  HAKA UPP SIG” .   Din kommentar ett riktigt lågvattenmärke.

”De har helt naturligt inte samma valmöjligheter, de kan ju inte få barn heller. Det finns massor av orättvisor i så fall där valmöjligheter är begränsade. Män har inte möjlighet att föda barn… Problemet ligger inte i de yttre begränsningarna, utan att man tankemässigt hakar upp sig på vad som inte är möjligt, istället för att fokusera på de möjligheter som faktiskt finns i den situation man lever i.
Ibland tror jag att utomstående uppförstorar debatten om orättvisor, vilket jag inte tror är till gagn för de homosexuella själva. Jag hävdar än en gång, det stora problemet är våra homofoba attityder.”

Att valmöjligheten inte finns  för katolska homosexuella att få SIN kyrkas välsignelse i en äktenskaplig akt  är vad jag syftade på.

Denna orättvisa  jämför du sedan med orättvisor som  är av naturen givna som  att tex ”män inte har möjlighet att föda barn. ”

HÅRRESANDE  JÄMFÖRELSE.

Återigen  har du ”hakat upp dig” genom att TANKEMÄSSIGT  köpa katolsk hierarkis  marknadsföring av  sina doktriner som  av NATUREN  givna , som vore det NATURLAGAR  vi har att göra med.

Tala om att ”tankemässigt haka upp sig.”

Homosexuella  ”kan ju inte få barn heller”.    Vaddå heller ?  Homosexuella kan visst få barn.

Varför skulle inte homosexuella få räknas att kunna få barn på ALTERNATIVA  sätt – än det vanligaste -precis som heterosexuella?

Ingen höjer på ögonbrynen 2012 om ett heterosexuellt par  som inte kan få  barn på gängse / sedvanligt sätt VÄLJER  att adoptera ett barn eller tex göra in vitro befrukting .

Så  vad  barnfaktorn har att göra  med det hela det förstår jag inte. Uruselt argument.

”fokusera på de möjligheter som faktiskt finns i den situation man lever i.”

Exakt Bengt .   Det är ju precis vad homosexuella par gör tex när det gäller att skaffa  barn.  De resonerar alltså inte som du först gör –dvs att stirra sig blind på ”yttre begränsningar ”.

”Ibland tror jag att utomstående uppförstorar debatten om orättvisor”

Utifrån grundantagandet att Gud har skapat homosexuella människor  med exakt lika  sexuella behov som heterosexuella så  går det inte NOG att uppförstora  debatten om  katolsk (och muslimsk) fundamentalism ang  DISKRIMINERING av homosexuella människor.

Det är ju en skandal utan dess like att inte TILLERKÄNNA homosexuella den grundläggande mänskliga RÄTTIGHETEN att ha sexuellt umgänge.  Den skandalen kan inte NOG  uppförstoras.

Jag blev upprörd över officiellt katolskt resonemang redan för 6 år sedan och skrev då en artikel i Kyrkans Tidning.

Jag citerar mig själv

”När det gäller rättigheter i sex- och samlevnad för hetero- och homosexuella, eller låt oss för tydlighetens skull kalla dem ”vita och svarta”, har man inom katolska kyrkan och andra samfund agerat för att få bibehålla ett ”apartheidsystem”. Sexuellt umgänge är och ska vara tillåtet enbart inom ett äktenskap men att ingå äktenskap ska endast vara tillåtet för ”vita”. Den slutsats som härleds ur detta avslöjar den obönhörliga sanningen: Sexuellt umgänge är under inga omständigheter tillåtet för ”svarta”. Endast för vita. ”Only for white persons”. ”Vita” rekommenderas dock att visa ”respekt, finkänslighet och medlidande” med ”svarta”. Varför hymla om detta?”

http://www.katolskvision.se/pages/artiklar/artikel24.html

Och än mer anledning till upprördhet känner jag när jag tar del av  ärkebiskop Hilarion, B16 och Kurt Kochs ekumeniska resonemang där man slår knut på sig själva att plötsligt överkomma århundradens tidigare trätoämnen i syfte att uppnå starka allianser mot  civila samhällens krav på homosexuellas likaberättigande.  Att detta ekumeniska strävande som bieffekt även för med sig ny inomkristen  splittring tycks vara av underordnad betydelse.

// Irène

PS  Det är inte alltför länge sedan som samhälle och kyrka var överens om att barn hörde hemma enbart inom äktenskapet.

Att NATUREN inte fogade sig i detta bestraffades av samhället och kyrkan genom juridiska och sociala skillnader som rådde för ”ÄKTA”  och ”OÄKTA” barn (arvsrätt mm) och kyrkans olika fula stämplar  på ogifta mödrar som ”fallna” eller ”dåliga” kvinnor.

Har du någon gång, någonstans stött på uttrycket en ”fallen man”  eller en ”dålig man ” ?

Naturen fogar sig idag inte heller efter katolsk hierarkis uppfattning att ”homosexuella inte kan få barn”.

Tyvärr kommer det nog åter att dröja tills dessa nya ”oäkta” barn inom katolska kyrkan får samma mänskliga värdighet som barn till heterosexuella föräldrar.