Archive for juli, 2019

Published by Irène Nordgren on 22 jul 2019

Ulla Gudmundson ”En vidräkning med Vatikanens tysta män”

Kära Ulla

Tack för din mycket välformulerade och angelägna understreckare i dagens SvD ”En vidräkning med Vatikanens tysta män” om nedanstående bok.

”Kommentarer välkomnas” skriver du på din FB sida. 

Jag tar dig på orden. Stockholms katolska Stift har ju inte precis bedrivit någon reklam av boken.

Nej den tycks snarare ha filtrerats bort i Stiftets Bullerbyfilter. Därför desto viktigare med din understreckare. Blir intressant om även din understreckare filtreras bort…….?

 Gillar särskilt när du skriver :”Men det viktiga är att Martel bidrar till att riva Berlinmuren av tystnad kring något som otvivelaktigt existerar och som i dag är föremål för en intensiv inomkatolsk diskussion. ”

Men synd att du helt väljer att hoppa över de ca 20 sidor som handlar om kardinal Trujillo som 1990 -2008 innehade posten som prefekt för Vatikanens familjefrågor. Hans uttaladen 2003 på nedanstående länk om kondomer när Aids härjade som värst  kommer jag aldrig att glömma och förlåta pga att jag på den tiden arbetade inom missbrukarvården inom Stockholms läns landsting och där mötte HIV – smittade homosexuella patienter ……….

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20031201_family-values-safe-sex-trujillo_en.html

Martel beskriver detaljerat omständigheterna som föranledde Johannes Paulus II att 1990 utnämna Trujillo till ordförande för Påvliga rådet för familjen. En katastrofal utnämning.

Förutom sitt tunnelseende vad sex-och samlevnad beträffar så avskydde JP2 allt vad befrielseteologi heter – som myntades av den peruanske prästen Gustavo Gutiérres.

Det var tiden för konferensen i Medellin 1968. Martel beskriver hur alla vittnesmål pekar mot att Trujillos karriär inleddes när CELAM (Latinamerikanska biskopskonferensen) möttes i Medellin 1968 och vars tankegångar Trujillo motarbetade redan från början. 

Martel beskriver polariseringen inom katolska kyrkan i Latinamerika. Hur JP2 utnämnde Opus Dei biskopar osv. 1979 utnämndes Trujillo till ärkebiskop av Medellin. En bra och effektiv bromskloss mot befrielseteologi. 

1981-2005 blev kardinal Ratzinger – som även han avskydde befrielseteologi – ordförande för Troskongreagtionen.

Trujillo passade som handen i handsken för JP2 och Ratzinger. Martel beskriver Trujillo som en ”krigare mot befrielseteologi” med allt vad det innebär. Trujillo också inblandad i politiska paramilitära förföljelser och mord på befrielseteologer i Columbia- Trujillos hemland med allt vad det innebär av korruption och kriminalitet.

Detta som bakgrund till Martels intervjuer med personer som vittnar om Trujillos sexuella eskapader med prästseminarister och prostituerade som han misshandlade efter att ha haft sex med dem. Ett vittne är kardinal Lorenzo Baldassieri – fd nuncie i LatinAmerika. Han säger : ” Jag kände Lopéz Trujillo när han var ”vicar general ” i Columbia. Han var en mycket kontroversiell person. Han hade en personlighetsklyvning.”

Svårt att här sammanfatta 20 sidor på några rader men jag beklagar att du inte ägnade en enda rad åt Trujillo. Också därför att LatinAmerika åter kommer att hamna  i fokus i den kommande Amazonsynoden i Vatikanen 6-26 oktober och som den konservativa högerfalangen inom katolska kyrkan (inklusive Stockholms katolska Stift) ser som ett hot med dess förslag på frivilligt celibat och ve och fasa……kanske  förslag på  kvinnliga ämbetsbärare…..

En ytterligare kommentar när du skriver ”Men Martels reduktionistiska förklaringsmodell gör honom blind förnågot som jag uppfattar som en av grundbultarna i katolicismen: acceptansen av spänningen mellan två nivåer: å ena sidan, principer och ideal vars uppgift är att vägleda människan mot helighet och, å den andra, empatisk insikt om skröpliga människors oförmåga att realisera dessa ideal här på jorden. ”

Det känns lite problematiskt när du just i sammanhang med katolska kyrkans syn på homosexualitet för in begreppet ”ideal” och formuleringen ” vars uppgift är att vägleda människan mot helighet.”  Vem bestämmer idealen när det tex gäller sex- och samlevnad ? Det kan lätt uppfattas att heteronormen är idealet …… Det finns mycket att säga om katolska kyrkans beslutsordning att endast vigda ämbetsbärare – läs män -kan fatta beslut om frågor kring tro och moral ! Detta anses som ett otvetydigt IDEAL ! Jag tror inte att du menar att bara män kan ”vägleda människan mot helighet.” 

Hälsningar

// Irène

PS Min favvobild på katolska kyrkans syn på HBTQ – frågor.
Published by Irène Nordgren on 18 jul 2019

Gideon Levy ”Jag vill inte bo i en judisk stat. Jag vill bo i en rättvis stat!”

Gideon Levy håller tal på PalExpo 2019  om hur Israel valt en apartheidpolitik och att en rättvis enstatslösning är enda möjligheten till fred. ”Jag vill inte bo i en judisk stat. Jag vill bo i en rättvis stat!”

https://www.youtube.com/watch?v=5IfWAtoPCFM

”PalExpo (6th & 7th July) is the biggest Palestine event in Europe. It attracted over 15,000 visitors in its debut in 2017. A two-day celebration of Palestinian culture, history and arts, PalExpo brings a range of immersive and innovative experiences to Olympia London” https://www.palestineexpo.com

// Irène

PS Det bästa tal om situationen Israel/ Palestina jag hört på mycket länge!

Published by Irène Nordgren on 18 jul 2019

Del 2 EWTN viktig aktör – ”styr katolska narrativet”

Mother Angelica, founder of the EWTN Catholic cable network, is seen with Raymond Arroyo, EWTN’s news anchor and author of a biography on the pioneering nun, in this 2005 photo. (RNS/Linda Stelter)

NCR granskning av EWTN fortsätter. ”Nun with a head for business connected with deep pockets early on”

://www.ncronline.org/news/media/money-trail-tells-tale-ewtns-direction?clickSource=email

// Irène

Published by Irène Nordgren on 18 jul 2019

EWTN viktig aktör – ”styr katolska narrativet”

”The Papal Posse,” a recurring segment on EWTN’s ”The World Over,” features (l-r) Fr. Gerald Murray, Robert Royal, and the show’s anchor, Raymond Arroyo. The segment often dedicates its airtime to criticizing Pope Francis. (YouTube/EWTN)

National Catholic Reporter kartlägger och granskar hur pengar i USA via ideella organisationer inifrån och utifrån styr det ”katolska narrativet.” EWTN en viktig aktör med dess nyhetsankare Raymond Arroyo. Här intervjuar han pater Gerald Murray /NewYork och Robert Royal chefredaktör för The Catholic Thing. Tillsammans förfasar de sig över Amazonsynodens arbetsdokument  som de liknar vid något sorts närmast hedniskt infödingsbudskap……

https://www.youtube.com/watch?v=1vkeWvdz62k

https://sv.wikipedia.org/wiki/Eternal_Word_Television_Network

https://www.ncronline.org/news/media/ewtn-connected-conservative-catholic-money-anti-francis-elements?clickSource=email

https://www.ncronline.org/news/media/rise-ewtn-piety-partisanship

// Irène

PS I Stockholms Katolska Stift hyllas sedan länge ETWN av Katolsk Observatör / Ulf Silfverling som redan 2008 ansåg att ETWN har tolkningsföreträde på att ”………sprida Jesu Kristi eviga ord ut till så många som möjligt.”

http://katobs.se/art_ewtn_info.html

10 år senare förkunnar Stockholms katolska Stifts hemsida ang nybildade EWTN Nordic ”Den svenska redaktionen består av tre medarbetare och leds av Ulf Silverling. ” ”EWTN är idag det största katolska medianätverket i världen. EWTN Global Catholic Network sänder över satellit, kabel-TV och Internet på engelska, spanska, tyska och ukrainska.” ://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2018/nu-startar-ewtn-nordic

ETWN Nordic – som har nära samarbete med svenska katolska webkanalen KATOLSK HORISONT med pater Joseph OFM – kyrkoherde i Jönköping – och tillika präktig katolsk småskollärare – jublar och hyllar Mother Angelica – pater Josephs OFM kvinnoideal ! 

http://franciskus-jonkoping.net/katolsk-horisont-video-grabrodernas-valkomnande-till-ewtn-nordic/

”Förvirring i kyrkan ? ” Här talar pater Joseph OFM på KATOLSK HORISONT till sina församlingsmedlemmar – som vore de en småskoleklass – att de inte behöver vara rädda…….Pater Joseph OFM lyfter fram Petri primat och hur en påve ”borde” uppföra sig……men inga namn….vidare att den lokale biskopen har ”autonomi” och ansvar för sitt stift …….Undertexten är att detta särskilt gäller för konservativa biskopar typ biskop Anders …….progressiva tyska biskopar gillas underförstått inte av pater Joseph ……. det hörs lång väg vad pater Joseph OFM tycker om tingens katolska ordning nu för tiden…….men det gäller att till oförstående barn uttrycka det hela på ett fint sätt…..Om påven säger något som inte stämmer med 

Katolsk Katekes så är det  alltid katekesen som gäller ….

typ  påvens uttalande om dödsstraff….Underförstått så spelar

 det ingen roll vad just den nuvarande påven förkunnar ……

”Håll er alltid till katekesen så slipper ni bli förvirrade ”  är pater Josephs OFM budskap till barnen…….

Fiffigt sätt att säga att det är den helige påve Johannes Paulus II som har tolkningsföreträde framför påve Franciskus……. ty underförstått JP 2 Katekes från 1992 är världens i särklass bästa bok…….. ”Fantastisk ! Fantastisk!” ”Befrielseteologi”……..pater Joseph OFM fnyser högt och föraktfullt inför kameran, kallar arbetarpräster för ”knasbollar” och hyllar med stora gester JP 2 behandling av en arbetarpräst vid JP 2 besök ”i ett land i Sydamerika där JP 2  på flygplatsen fullt synligt  ger arbetarprästen en rejäl omgång och fick honom att knäböja mitt på flygplatsen och skrek åt honom

 att det här tolererade han inte…….” 

Pater Joseph OFM ger självgodheten ett ansikte i Stockholms Katolska Stift.

https://www.youtube.com/watch?v=CV8ApSVrg6

Den kommande Amazonsynoden i Vatikanen 6- 26 okt 2019 – som progressiva katoliker ser fram emot – upplever katolska kyrkans konservativa falang som ett stort hot. Diakon Göran Fäldt har bråda dagar att till svenska översätta all hotfull information om den kommande Amazonsynoden så att svenska katoliker på förhand ska veta att hur farlig Amazonsynoden är för katolska kyrkan. https://www.katolsk-horisont.net/post/schweizisk-biskop-det-finns-en-risk-att-amazonassynoden-blandar-nagot-orent-i-kyrkans-mystiska

En artikel i Life Site – i vilken kardinal Walter Brandmüller dömer ut arbetsdokumentet till Amaozonsynoden som kätteri – gillar diakon Göran Fäldt extra mycket och uppmanar Katolsk Horisonts läsare att skriva på Life Sites namninsamling som stöd för kardinal Brandmüller…… https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-critiques-amazon-synod-working-doc-as-heretical…apostasy-urges-bishops-to-reject-it

Stockholms Katolska Stifts egen lilla småpåve diakon Göran Fäldt predikar ”Det krävs kall oförskämdhet för att kunna påstå att hela Kyrkan ska anpassa sig till världen och uppge traditionen med det prästerliga celibatet och, för de gifta, den tungt vägande kontinuerliga sexualmoralen och äktenskapet mellan man och kvinna. Ändå är det sådana ambitioner vissa biskopskonferenser vågar visa upp i vad man kallar fullständig enhet och i samverkan med katolska lekmannaorganisationer. Denna fräckhet mitt i ansiktet på trogna katoliker är en djävulens rökridå för att dölja sanningen, trons sanning och moralens sanning.”

https://katolsk-horisont.net/predikningar/diakon-goran/predikan-3-sondagen-i-fastan-2019

1 år sedan …….http://www.katolskvision.se/blog/?p=25285

 ”Varför kan Katolska Kyrkan inte öppna prästämbetet för kvinnor ?” Fd studentprästen i Sankta Eugenia pater Marc-Stephan SJ förklarar på KATOLSK HORISONT så fint så varje barn kan förstå…… https://www.youtube.com/watch?v=1BdqCSWhRP8