Archive for september, 2019

Published by Irène Nordgren on 28 sep 2019

Varför fastnar sr Madelaine Fredell OP i Signums Bullerbyfilter?

Nu pågår Bokmässan 2019 i Göteborg.  På Svenska Kyrkans scen ”Se människan”  hålls en mängd spännande och intressanta samtal. 

Ett tema i år är JÄMSTÄLLDHET och i ett panelsamtal ”Kvinnor och religion” möts fyra kvinnliga religiösa representanter  – däribland  sr Madelaine Fredell OP.

”Religionen har genom historien dominerats av män och många gånger bidragit till kvinnoförtryck – och gör så på många håll än idag. Samtidigt har mycket hänt. Här möts fyra kvinnliga religiösa ledare i ett samtal om religion och jämställdhet: Madeleine Fredell, dominikansyster i Katolska kyrkan, Antje Jackelén, Sveriges första kvinnliga ärkebiskop, Ute Steyer, Sverige första kvinnliga rabbin, och danska Sherin Khankan, som grundat Mariam- moskén i Köpenhamn, den första moské i Skandinavien som leds av kvinnor. Samtalet leds av Lars Mogensen, journalist.”

https://m.youtube.com/watch?v=b2DolelNpWc&list=PLcH6ndQqLI8qjqsbQM9wDhV1GQEwKShCz&index=18&t=0s


I ett annat samtal ”Med tanke på tron” samtalar Ulf Jonsson SJ med Björn Vikström – tidigare biskop i Borgå Stift .

”Är vi religiösa av naturen? Vilka egenskaper har Gud? Kan man förena en vetenskaplig världsbild med tanken att Gud handlar i världen? Ulf Jonsson SJ är professor i religionsfilosofi. Han talar med Björn Vikström om filosofiska och teologiska förutsättningar för den systematiska teologin.”

https://www.youtube.com/watch?v=VLNJQr-lRXM&list=PLcH6ndQqLI8qjqsbQM9wDhV1GQEwKShCz&index=7 /

// Irène

PS Jag undrar hur det kommer sig att SIGNUM skyndsamt vill delge sina läsare att Ulf Jonsson framträtt på Bokmässan i torsdags 26 september men däremot inte anser det lika angeläget att också förmedla att sr Madelaine Fredell samma dag framträtt på samma scen.  Signum presenterar Bokmässan och  Ulf Jonsson och länkar till hans framträdande. Inte ett ljud om sr Madelaine !  Inte någon länk till panelsamtalet hon deltar i !

http://signum.se/signum-pa-bokmassan-i-goteborg/

Det här är inte första gången Signums BULLERBYFILTER filtrerar bort ett framträdande av sr Madelaine Fredell ! För 2 år sedan invigningstalade sr Madelaine 

vid Riksmötets öppnande .  Anmärkningsvärt nog inte ett ljud på Signum.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=24083

http://dagensseglora.se/2017/09/15/riksmotets-oppnande/

”Predika är min kallelse ” skriver predikarsyster Madeleine Fredell OP” i en artikel i L’Osservatore Romano i mars 2016

http://www.osservatoreromano.va/it/news/predicare-e-la-mia-vocazione

som också omtalas i National Catholic Reporter ”Vatican Newspaper essays suggest women should preach at Mass”https://www.ncronline.org/news/vatican/vatican-newspaper-essays-suggest-women-should-preach-mass

I Signum inte ett ord !

http://www.katolskvision.se/blog/?p=18790

Jag recyclar en vädjan från 2015

 Biskop Anders låt Din predikarsyster förkunna det glada budskapet. Ge henne venia !https://www.ncronline.org/news/vatican/vatican-newspaper-essays-suggest-women-should-preach-mass

Published by Irène Nordgren on 15 sep 2019

”Trons försvarare”

31 Oktober 2019 har dokumentärfilmen om påve Benedikt XVI

 ”Trons försvarare” 

av Christoph Röhl premiär i Tyskland. 

Filmen har redan väckt starka reaktioner http://www.realfictionfilme.de/filme/verteidiger-des-glaubens/index.php?id=146

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=UIBbjMM2sAE

Synopsis  (min övers) 

”Trons försvarare” berättar historien om en man vars livsuppgift det var att bevara kyrkan och hennes värden, men som istället förde henne till hennes största kris: Joseph Ratzinger, den tyske påven Benedikt XVI. Efter att en kort period på 60-talet ha räknats som förnyare såg han under sin 30-åriga gärning i Vatikanen som sin främsta uppgift att bevara den rena katolska läran. De som intervjuas i filmen, och som alla varit verksamma inom det klerikala systemet, ifrågasätter den officiellt spridda bilden av Ratzinger som ”lärd och anspråkslös.” De tydliggör den roll han spelade vid uppbyggandet av ett maktsystem i Vatikanen som på ett avsevärt sätt bidrog till den förtroendeförlust som katolska kyrkan sedan åratal lider av.”

”Författaren och regissören Christoph Röhl började sin research inför denna film redan innan Benedikt avgick och innan han kunde veta vilken dramatisk vändning som väntade. Röhl talade med insiders, förtrogna, vägledare, kyrkokännare och kyrkokritiker runt om i världen för att gå till botten med Joseph Ratzingers komplexa historia. Vatikanen beviljade för denna film tillgång till sitt omfångsrika film-och bildarkiv.”

De intervjuade är  Klaus Mertes, ärkebiskop Georg GänsweinDoris Wagner, Tony Flannery, Wolfgang BeinertHermann Häring, Christa Pongratz-Lippitt, Thomas P. Doyle, ärkebiskop  Charles Scicluna, Xavier Léger, Pablo Perez Guajardo, Emiliano Fittipaldi, Marie Collins

// Irène 

PS 13 febr 2013 -2 dagar  efter att B16 avgått  från sitt ämbete – skriver jag krönika i Dagens Seglora ” Har Jesus instiftat Vatikanen” http://dagensseglora.se/2013/02/13/har-jesus-instiftat-vatikanen/

1 mars 2013 fortsättning ”Som man bäddar får man ligga

http://dagensseglora.se/2013/03/01/som-man-baddar-far-man-ligga/

I samband med den skrivelse ”Kyrkan och skandalen med sexuella övergrepp” som B16 offentliggjorde våren 2019 skriver jag debattartikel i Dagen 25 april 2019 ”Benedikt saknar offerperspektivet” 

https://www.dagen.se/debatt/benedikt-saknar-offerperspektivet-1.1470404

Ulf Silfverling – redaktör Katolsk Observatör – besvarar min artikel 8 maj i DAGEN ”Fel om Benedikt och övergreppen”

https://www.dagen.se/debatt/fel-om-benedikt-och-overgreppen-1.1478554       

Jag ger Ulf Silfverling senare svar i ett öppet brev på KV blogg http://www.katolskvision.se/blog/?p=27236

Här också en kommentar till Joel Halldorfs försvar av B16 i SÄNDAREN 19 febr 2013

http://www.katolskvision.se/blog/?p=8660