Nu pågår Bokmässan 2019 i Göteborg.  På Svenska Kyrkans scen ”Se människan”  hålls en mängd spännande och intressanta samtal. 

Ett tema i år är JÄMSTÄLLDHET och i ett panelsamtal ”Kvinnor och religion” möts fyra kvinnliga religiösa representanter  – däribland  sr Madelaine Fredell OP.

”Religionen har genom historien dominerats av män och många gånger bidragit till kvinnoförtryck – och gör så på många håll än idag. Samtidigt har mycket hänt. Här möts fyra kvinnliga religiösa ledare i ett samtal om religion och jämställdhet: Madeleine Fredell, dominikansyster i Katolska kyrkan, Antje Jackelén, Sveriges första kvinnliga ärkebiskop, Ute Steyer, Sverige första kvinnliga rabbin, och danska Sherin Khankan, som grundat Mariam- moskén i Köpenhamn, den första moské i Skandinavien som leds av kvinnor. Samtalet leds av Lars Mogensen, journalist.”

https://m.youtube.com/watch?v=b2DolelNpWc&list=PLcH6ndQqLI8qjqsbQM9wDhV1GQEwKShCz&index=18&t=0s


I ett annat samtal ”Med tanke på tron” samtalar Ulf Jonsson SJ med Björn Vikström – tidigare biskop i Borgå Stift .

”Är vi religiösa av naturen? Vilka egenskaper har Gud? Kan man förena en vetenskaplig världsbild med tanken att Gud handlar i världen? Ulf Jonsson SJ är professor i religionsfilosofi. Han talar med Björn Vikström om filosofiska och teologiska förutsättningar för den systematiska teologin.”

https://www.youtube.com/watch?v=VLNJQr-lRXM&list=PLcH6ndQqLI8qjqsbQM9wDhV1GQEwKShCz&index=7 /

// Irène

PS Jag undrar hur det kommer sig att SIGNUM skyndsamt vill delge sina läsare att Ulf Jonsson framträtt på Bokmässan i torsdags 26 september men däremot inte anser det lika angeläget att också förmedla att sr Madelaine Fredell samma dag framträtt på samma scen.  Signum presenterar Bokmässan och  Ulf Jonsson och länkar till hans framträdande. Inte ett ljud om sr Madelaine !  Inte någon länk till panelsamtalet hon deltar i !

http://signum.se/signum-pa-bokmassan-i-goteborg/

Det här är inte första gången Signums BULLERBYFILTER filtrerar bort ett framträdande av sr Madelaine Fredell ! För 2 år sedan invigningstalade sr Madelaine 

vid Riksmötets öppnande .  Anmärkningsvärt nog inte ett ljud på Signum.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=24083

http://dagensseglora.se/2017/09/15/riksmotets-oppnande/

”Predika är min kallelse ” skriver predikarsyster Madeleine Fredell OP” i en artikel i L’Osservatore Romano i mars 2016

http://www.osservatoreromano.va/it/news/predicare-e-la-mia-vocazione

som också omtalas i National Catholic Reporter ”Vatican Newspaper essays suggest women should preach at Mass”https://www.ncronline.org/news/vatican/vatican-newspaper-essays-suggest-women-should-preach-mass

I Signum inte ett ord !

http://www.katolskvision.se/blog/?p=18790

Jag recyclar en vädjan från 2015

 Biskop Anders låt Din predikarsyster förkunna det glada budskapet. Ge henne venia !https://www.ncronline.org/news/vatican/vatican-newspaper-essays-suggest-women-should-preach-mass