Jag ser ett reportage om Cecilia Bartoli på tysk TV och får veta att hon som första kvinna tillåtits sjunga i Sixtinska kapellet. Är det inte fantastiskt så säg? Såna framsteg kyrkan gör!