Gert

Du skriver

”Utan eukaristin är kyrkan inget annat än en bland flera sociala gemenskaper.” 

Stämmer !

Och just därför tror jag att i takt med att TILLGÅNGEN  successivt minskar på katolska män som har en prästkallelse men inte vill/kan leva i obligatoriskt livslångt celibat så kommer kyrkan – med eller mot sin vilja – att tvingas återgå till det ursprungliga konceptet att fira nattvard på samma sätt som när ännu inga präster eller kyrkobyggnader fanns ……Alternativt förändra hela sin syn på manligt / kvinnligt och prästämbete, på sexualitet i allmänhet och homosexualitet i synnerhet. 

”Gör detta till min åminnelse ” sa Jesus vid den sista måltiden. Tyvärr har Leonardo da Vinicis målning Sista Nattvarden med Jesus omgiven av bara män blivit synonymt med att Jesus med dessa ord bara vände sig till män.  Vid judiska påskmåltider deltar ju inte bara män så Leonardo da Vincis målning speglar inte verkligheten!  Självklart fanns såväl män som kvinnor med när Jesus uttalade de ord som blivit instiftelseorden till eukaristin och som alltså hördes av såväl gifta män som gifta kvinnor …….Celibat är inte något som hyllas inom judendomen…..http://www.womenpriests.org/jesus-empowered-women/

Och apropå dagens diskussion om obligatoriskt celibat och gifta präster….

 I Tyskland finns en förening för katolska präster och deras fruar som visar hur det kan gå med obligatoriskt celibat och som visar hur mycket smussel och skenhelighet det finns inom katolska kyrkan kring sex, preventivmedel, äktenskap, katolska präster , celibat och homosexualitet.
https://www.vkpf.de

Så länge obligatoriskt celibat inom katolska kyrkan behövs som täckmantel för homosexualitet så länge kommer  det överhuvudtaget inte att gå att öppet och ärligt kunna diskutera frågor kring sex, äktenskap, celibat och prästämbete. Om det stämmer som Frédéric Martel påstår i sin bok ”I Vatikanens garderob” att 4 av fem präster i Vatikanen är gay  så kan det vara en delförklaring till motståndet att avskaffa obligatoriskt celibat….https://www.theguardian.com/world/2019/feb/12/four-in-five-vatican-priests-are-gay-book-claims

Klerikalism bygger på över-och underordning. Om synen på manligt /kvinnligt och hetero-och homosexualitet förändras så självdör förutsättningen för klerikalism.

// Irène