Archive for januari, 2020

Published by Irène Nordgren on 31 jan 2020

Föreläsning av sr Madeleine Fredell OP


H

Published by Irène Nordgren on 30 jan 2020

”Födda att representera Gud, på spaning efter en teologisk människosyn”

”Föreläsningsserien Födda att representera Gud, på spaning efter en teologisk människosyn i vår tid fortsätter under vårterminen 2020. Första föreläsningen äger rum torsdag 30 januari kl. 19.00 med rubriken Berörda av Gud och att ta på Gud, I regnbågens alla färger och …? Vi träffas som vanligt i Dominikansystrarnas lokal, Västmannagatan 83, Stockholm med ingång direkt från gatan. Föreläsningen börjar kl. 19.00 och det efterföljande samtalet beräknas avsluta kl. 21.00. Anmälan per e-post till madeleine.fredell@telia.com eller på tel 070 – 54 52 144.”

https://www.dominikansystrarna.se/fodda-att-representera-gud/

// Irène

Published by Irène Nordgren on 28 jan 2020

När allt kommer omkring …..

Published by Irène Nordgren on 20 jan 2020

”Den katolska mannen”

Gert Gelotte skriver :

”I stället för att vårda sin identitet som katolsk, alltså allmän, vanlig, för alla, så har Stockholms katolska stift gjort katolsk till en synonym för konservativ.
Katolska kyrkan i Sverige är de teologiskt och moraliskt konservativas kyrka. Det kan den naturligtvis vara. Men den kan inte på en och samma gång vara såväl katolsk som exklusivt de konservativas kyrka. Det är märkligt att stiftets företrädare inte ser det problemet.
Och ibland tar sig konservatismen rent märkliga uttryck. Vad sägs om detta:

Rörande romantiskt på något sätt. Grabbarna skall ut och lajva i 1800-talets medeltidsromantik.”

Gert

Sorgligt men signifikativt för Stockholms Katolska Stift är att just de mest konservativa prästerna i Stiftet typ bla p Tobias Unnerstål och p Thomas Idergard helst används till att forma dagens katolska ungdomar dvs framtidens katoliker i Sverige ……. Stiftet gör allt för att vidmakthålla som du skriver att i Sverige är ”katolsk synonym för konservativ ”.

// Irène

Published by Irène Nordgren on 19 jan 2020

Thomas Idergard SJ fortsätter med sina projektioner !

Thomas Idergard SJ fortsätter anklagelser om ”heresi” och ”varianter av arianska föreställningar” nu som gästkrönikör i DAGEN

”Kristna företrädare sprider förvirring”

https://www.dagen.se/kronikor/thomas-idergard-kristna-foretradare-sprider-forvirring-1.1643337

När sr Madeleine Fredell OP och jag besvarar hans krönika i DAGEN anklagas vi för ”härskarteknik.”

https://www.dagen.se/debatt/thomas-idergard-de-svarar-med-harskarteknik-pa-mina-argument-1.1648442?fbclid=IwAR1qV-W70vuH4rqGvFqAdvpJeNRsazs6R3oUL9-N8MxRvYN9DSX3B-YBiqw

DAGEN ”Starka reaktioner efter program om Gud som kvinna”

https://www.dagen.se/nyheter/starka-reaktioner-efter-radioprogram-om-gud-som-kvinna-1.1648242?paywall=true&fbclid=IwAR3gRo1hQ3gqq0Lyyyxij7Evu76l1fZ_npa6nkEW182kUHCe-LVV_83KEO0

// Irène

PS Sorgligt att Thomas Idergard SJ fortsätter med sina projektioner!

Published by Irène Nordgren on 19 jan 2020

Fel Tobias Unnerstål ! Herren kallar kvinnor !

Synen på kvinnor och prästämbetet. Så tröttsamt att konstatera vilka röster i Stockholms Katolska Stift som tillåts att uttala sig högt och tydligt och ständigt och vilka röster som tystas jämt och ständigt…..

Katolsk Horisont presenterade 2018 Tobias Unnerstål kyrkoherde i Kristus Konungens Kyrka i Göteborg som talar över ämnet ”Det katolska prästämbetet är ett deltagande i Kristi prästämbete” och där Tobias Unnerstål  presenterar en teologi om prästämbetet vars bäst-före-datum som tur är håller på att gå ut! 

https://www.youtube.com/watch?v=SfJ-ngP3awU

2017 svarade fd ungdomsprästen i Sankta Eugenia p. Marc- Stephan SJ på frågan ”Varför kan inte katolska kyrkan viga kvinnor ?”

https://www.youtube.com/watch?v=1BdqCSWhRP8

Runtom inom den katolska kyrkan i världen växer det dock successivt fram en förändrad syn på kvinnors roll i allmänhet och kvinnors roll i relation till prästämbetet i synnerhet. Problemet är att i Stockholms Katolska Stifts katolska media hörs och syns inte företrädare för den framväxande förändrade synen…..

Svenska katolska media bryr sig tex inte om att lansera Women’s ordination conference. På deras hemsida finns mycket bra material att hämta !

https://www.womensordination.org

Published by Irène Nordgren on 15 jan 2020

”Nationalism och katolicism utesluter varandra” men det tycks inte påve emeritus anse !

Mot bakgrund av att påve emeritus fn förnekar att han skulle ha bidragit med texter om prästcelibat i en kommande bok av kardinal Sarah

-och där ord står mot ord – kan det vara av intresse att vidarebefordra en nyhet som påve emeritus inte nekar till !

Katolisch.de 18 dec 2019

Påve emeritus Benedikt XVI har tagit initiativ till en stiftelse för katolska mediastudier ”Die Tagespost Stiftung für katholische Publizistik”. Som namnet anger står den i nära förbindelse med  Die Tagespost.  Officiell talesperson för den nya Stiftelsen är bla Norbert Neuhaus som också är ägare till Die Tagespost !

https://www.katholisch.de/artikel/23965-benedikt-xvi-gruendet-eine-medien-stiftung

The Tablet 19 dec 2019

”Benedikt startar rivaliserande journalistskola”

https://www.thetablet.co.uk/news/12321/benedict-sets-up-rival-journalism-school

Nyheten fick Life Site att jubla!  https://www.lifesitenews.com/news/pope-benedict-launches-catholic-journalism-foundation-in-germany-so-catholic-voice-can-be-hear

// Irène

PS En ytterst anmärkningsvärd nyhet mot bakgrund av den redan befintliga katolska journalistskolan som Katolisch.de   rapporterade om 6 jan 2015

Det ligger nära till hands att tolka påve emeritus utspel med den privata mediestiftelsen som en sista manifestation av missnöje mot Tyska Biskopskonferensen !

Katolska Kyrkans journalistskola ifp (Institut zur Förderung publizitischen Nachwuchses e. V) – ett institut som ska främja publicistisk återväxt – grundades 1968 på uppdrag av Tyska Biskopskonferensen av Wolfgang Seibel SJ och finansieras till 100 % av ”Förbundet för Tysklands Stift”.  

https://www.katholisch.de/artikel/222-journalistenausbildung

En ytterst anmärkningsvärt nyhet också för att veckotidningen Die Tagespost är klassad som konservativ och högersextrem! https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Tagespost

Ordförande för ZdK (Centralkommitéen för tyska katoliker) Thomas Sternberg varnar för högernationalistisk påverkan på församlingar och kyrkliga företrädare. ”Nationalism och katolicism utesluter varandra”

 https://www.katholisch.de/artikel/23952-zdk-praesident-sternberg-kritisiert-kathnet-und-die-tagespost

Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK).Published by Gert Gelotte on 14 jan 2020

En kyrka för alla

I Kyrkans Tidning (Svenska kyrkans nyhetstidning) medverkar jag idag i nätupplagan med en debattartikel om ekumenik. Artikeln kommer så småningom i förkortad version även i papperstidningen.

I artikeln argumenterar jag för en ekumenik underifrån, där vi accepterar varandra i befintligt skick, väljer livet och vägrar splittring.

https://www.kyrkanstidning.se/debatt/wikings-vision-om-gemensam-kristenhet-inspirerar

Published by Gert Gelotte on 13 jan 2020

Så har vi fått två konkurerande påvar

När påven Benedikt XVI avgick och ersattes med Franciskus lovade han att inte lägga sig i efterträdarens arbete. Det löftet har han tidigare naggat i kanten men nu bryter han det på allvar med en bok där han angriper Franciskus eventuella planer på att i mycket begränsad omfattning tillåta gifta präster i Amazonas. Detta på grund av den extrema prästbristen.

I boken skriver Benedikt att prästernas celibat skyddar kyrkans mysterium.

Benedikts omdömeslöshet öppnar för de mest konservativa i kyrkan att betrakta honom som den legitime påven.

https://www.theguardian.com/world/2020/jan/13/former-pope-benedict-warns-against-relaxing-priestly-celibacy-rules#=

Published by Irène Nordgren on 10 jan 2020

Thomas Idergard låt oss hoppas !

Tack för ditt svar via mail där du bla skriver ”känslorna behöver svalna i den här dispyten. Därefter kan vi säkert på ett bra sätt prata konstruktivt om den.”

Låt oss hoppas !

Med vänliga hälsningar

Irene Nordgren


Next »