Archive for mars, 2020

Published by Irène Nordgren on 23 mar 2020

Formell och informell samvetsfrihet för vårdpersonal

I samband med Europadomstolens beslut att ej ta upp fallet med samvetsfrihet för barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen publicerar DAGEN 17 mars ett upprop från 77 kristna ledare. Från katolska kyrkan bla biskop Anders, Thomas Idergard SJ, Helena D’Arcy (chefredaktör Katolskt Magasin) och Benedicta Lindberg (generalsekreterare Respekt) DAGEN

Jag erbjuder nedanstående debattartikel till DAGEN som dock refuseras och jag lägger därför istället ut artikeln  här på bloggen.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Formell och informell samvetsfrihet

DAGEN publicerar 17 mars uppropet av  ”77 kristna ledare  beklagar  Europadomstolens beslut” dvs  att inte ta upp fallet med barnmorskan Ellinor Grimmark (och Linda Steen) till högsta instans.

”Det finns ingenting i deras önskemål som  inte hade kunnat lösas av en välvilligt inställd schemaläggare” skriver undertecknarna i DAGEN. 

Synd att undertecknarna väljer att blunda för att problemet just var att Ellinor Grimmark inte var intresserad att diskret lösa  sina samvetsproblem med en ”välvilligt inställd schemaläggare” utan istället intresserad av att få massmedial uppmärksamhet för hur illvillig region Jönköping var. 

Jacob Zetterman intervjuar barnmorskorna  och deras juridiska ombud  Ruth Nordström  och kommenterar  ” I Sverige har processen pågått sedan 2013 då Ellinor Grimmark nekades jobb efter att ha begärt samvetsfrihet. ”  https://www.dagen.se/nyheter/europadomstolen-tar-inte-upp-barnmorskefallet-1.1680219

Synd att Jacob Zetterman i detta sammanhang  missar att påminna om  ”informell samvetsfrihet”och tysta överenskommelser”han själv skrivit  om 2018.  https://www.dagen.se/dokument/lakare-slipper-medverka-vid-aborter-men-kan-inte-beratta-om-det-1.1155339

Synd att Jacob Zetterman missar att informera  om den kontext i vilket fallet Ellinor Grimmark utspelade sig 2013 då  Ellinor Grimmark som anställd sjuksköterska i region Jönköping fick vidareutbilda sig med studielön till barnmorska. Att Ellinor Grimmark skulle komma att åberopa rätt att slippa utföra abort och befatta sig med preventivmedel som blivande barnmorska var dock inte något hon förde fram till arbetsgivaren i samband med att hon påbörjade sin  betalda vidareutbildning utan det gjorde hon först senare mot slutet av den betalda utbildningen i samband med att hon skulle påbörja arbetet som barnmorska i region Jönköping.  

Alla bakgrundsfakta tyder på att  Ellinor Grimmark genom sitt juridiska ombud Ruth Nordström låtit sig bli till en viktig  bricka inom den internationella anti-abortlobbyn.  

Ruth Nordström har en mängd  kopplingar till Pro-Life rörelsen och är  bla samarbetspartner till den mäktiga och stenrika  lobby- och anti-abortorganisationen Alliance Defender Freedom (ADF)  som ekonomiskt backar upp  ärenden som ligger i linje med deras värderingar. Förutsättning att få  ett fall prövat i Europadomstolen är att först ha förlorat prövning i Arbetsdomstolen vilket Ellinor Grimmark gjorde 2017.  Ellinor Grimmark och hennes ombud visade då i media hur påtagligt nöjda de var över Arbetsdomstolens beslut som ju äntligen öppnade vägen  till Europadomstolen där Ellinor Grimmark och Ruth Nordström nu dock förlorat möjlighet att få fallet prövat.

// Irène

PS 12 mars skriver RESPEKT

”Ellinor Grimmark nekades 2014 anställning vid Ryhovs sjukhus när hon hade yttrat i pressen hur hon tänker angående aborter. Hon anmälde därefter Region Jönköping till Diskrimineringsombudsmannen. Tingsrätten och arbetsdomstolen slog fast att Ellinor Grimmark inte blev diskriminerad av Region Jönköpings län.”

ttps://respektlivet.nu/nyhetsarkiv/nyheter/2020/ingen-provning-for-barnmorskorna-i-europadomstolen


Published by Irène Nordgren on 12 mar 2020

Himmelskt budskap !

Från SKY NEWS

https://news.sky.com/video/coronavirus-wash-hands-message-painted-in-sky-11956015

Published by Irène Nordgren on 10 mar 2020

Thomas Idergard SJ och ”Det bildande samtalet”

Hej Thomas Idergard

Under rubrik ”Det bildande samtalet” firade SIGNUM sitt 100- årsjubileum 7 mars. http://signum.se/signum-firade-100-ar/   

Många prominenta gäster var inbjudna och du var dagens moderator. Bla ledde du ett panelsamtal ”Vetenskap och bildning” med professor i filosofi vid Södertörns Högskola Jonna Bornemark utifrån hennes hyllade bok ”Det omätbaras renässans.”https://www.sh.se/kontakt/forskare/jonna-bornemark

Jag undrar vad Jonna Bornemark skulle säga om hon fick höra hur du reagerade när sr Madeleine Fredell OP i radioprogrammet ”Människor och Tro” 19 dec förra året visar sin bildning genom att redogöra och ge exempel på bilder och tankegångar som florerade i medeltidens mystika värld där Gud kunde beskrivas utifrån starkt sexuella och erotiska undertoner. https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1411045?programid=416

Din egen bildning verkar i alla fall inte sträcka sig så långt att du känner till vad Jonna Bornemark skriver i sin bok ”Kroppslighetens mystik – en filosofisk läsning av Mechtild av Magdeburg” (2015).

Jonna Bornemark skriver där om beginer, om medeltiden och om Gudsrelation. Jag citerar : ”Kroppen, sinnlighet och det erotiska kunde därmed användas som ingångar till en gudsrelation. Jesus kropp sågs också som något kvinnligt eftersom den blödde näring. Blod och bröstmjölk uppfattades under medeltiden intimt sammanlänkade och fostret antogs livnära sig på moderns mensblod som ju inte längre rinner ut under graviditeten.” 

”Hans (Jesus) blödande kropp med dess stigmata var liksom kvinnornas blödande kroppar

 livgivande.” (sid 56) ”Jesus talas det många gånger om i feminina termer som någon 

som till exempel ammar de troende, där finns också i sällsynta fall, som hos Catharina av Siena,

 lesbiska bilder där såret alluderar på vaginan med dess mensblod som Catharina lapar i sig. ” 

(sid 153) 

Låt mig citera din reaktion på sociala media på syster Madeleines inlägg i nämnda radioprogram. Du anser att hon gör sig skyldig till 

”pornografiering” av vår Frälsare och hans Moder, där det Mest Heliga vi känner dras i den queerideologiska smuts som inspirerats av ”denna världens härskare”. Avgudadyrkan sker just med bilder, vilket man inte behöver vara teolog för att förstå utan räcker med att man läser Bibeln. Teolog är man om man har en doktorsgrad i teologi (liksom ”filosof” om man har en doktorsgrad i filosof, ”sociolog” med doktorsgrad i sociologi osv). Ingen av dem som sprider heresier och blasfemi i det här programmet har ngn sådan. Och ingen får det heller bara för att en förvirrad fanclub skulle önska det och tror det i sin egen låtsasvärld. ”

Detta bör inte ostraffat gå förbi anser du och skriver :

”Bortsett från att beklaga de grova heresierna och blasfemin, som de båda öppet med uppenbar glädje verkar det som, medverkar i/ sprider utifrån en ideologi som inte har så mkt med kristen tro att göra, bör två saker påpekas: 1) Vi behöver förbön för deras omvändelse till Kristus och därmed kopplad offentlig ånger som botgöring. Liksom för de själar som kan förvirras av den hedendom som de förkunnar. 2) Ingen av dem är teolog som det felaktigt påpekas i programinformationen (dvs ”lögnens herre” har fullt präglat hela detta programpaket).

Jag undrar vad Jonna Bornemark – som ju faktiskt har en doktorsgrad i filosofi – skulle säga om din bildningsnivå när du år 2020 förespråkar ”offentlig ånger och botgöring” för syster Madeleine som straff för ”pornografiering av vår Frälsare och hans Moder”  utifrån att syster Madeleine sakligt beskriver samma medeltida fenomen som en  filosofiprofessor gör ? 

Med vänlig hälsning

Irène Nordgren

PS

Del 1
https://www.youtube.com/watch?v=OyGq2zINlpw

Del 2 
https://www.youtube.com/watch?v=dhVUBPZ5dZc


Published by Irène Nordgren on 07 mar 2020

Varför har nyheten om Georg Bätzing fastnat i Signums Bullerbyfilter ?

Tisdagen 3 mars valdes biskop Georg Bätzing av Limburg till kardinal Karl Marx efterträdare som ny ordförande för tyska biskopskonferensen.

Sedan dess har nyheten spridits och kommenterats runt om i internationella katolska och icke -katolska media. I Stockholms katolska Stift tiger fortfarande 5 dagar senare Signum och Katolskt Magasin om nyheten.

Det är allmänt känt att Georg Bätzing anses som en reformförespråkare som vill fortsätta på den inslagna ”Synodala vägen” som inletts under Karl Marx ämbetstid som ordförande för tyska biskopskonferensen.

”Nu är det din tur” säger Karl Marx till Georg Bätzing på presskonferensen 3 mars.

https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-669511.html

 Jag undrar vad Signums chefredaktör Ulf Jonsson SJ anser om Georg Bätzings Katolska Vision ? Jag minns i alla fall vad Ulf Jonsson skrev 2009 i Signum om Katolsk Vision

”Men i långa stycken låter manifestet från Katolsk vision som önskelistan från en grupp övervintrande gamla 68:or. Man förespråkar homoäktenskap, möjlighet till skilsmässa och omgifte, och öppet nattvardsbord för alla oberoende av religiös tillhörighet. Att de samfund som redan valt att följa dessa recept knappast hör till de mest levande delarna av kristenheten tycks man inte oroas av.” http://www.signum.se/archive/read.php?id=397

Vad som menas med ”Synodala vägen”  beskrivs på dess hemsida https://www.synodalerweg.de


” SYNOD av grekiskans församling – möte. Katolska kyrkan i Tyskland har ett problem. Hon har förlorat i förtroende och många troende är missnöjda. Därför säger biskoparna i Tyskland : Låt oss tala men inte bara i den lilla kretsen utan i ögonhöjd med lekmannarepresentanter för Centralkommittén för tyska katoliker (ZDK) ska vi tala om reformer. Alltså en strukturerad debatt under en överenskommen tidsperiod : Den Synodala vägen. Startpunkten är 1 dec 2019 och reformdialogen beräknas pågå under 2 år. Det synodala arbetet börjar i 4 arbetsgrupper som var och en leds av ett ledarpar – en biskop och en lekmannarepresentant. I arbetsgrupperna sitter män, kvinnor, vigda och icke-vigda. Varje arbetsgrupp arbetar med ett av 4 förutbestämda temata: MAKT SEXUALMORAL PRÄSTERS LEVNADSFORM KVINNANS STÄLLNING. De 4 arbetsgrupperna lämnar förslag till plenarförsamlingen då alla regelbundet samlas. Första plenarförsamlingen planeras till våren 2020. Vatikanen manar till att behålla

 enheten inom Världskyrkan. Oavsett resultatet så är biskoparna enligt kyrkorätten fria att förverkliga det eller inte. ” (min övers.) 

// Irène

PS  Inte National Catholic Register……. men många anser att B16 utspel i boken med kardinal Sarah är ett angrepp just på tyska biskopskonferensens Synodala väg.  Mehttps://www.ncregister.com/daily-news/pope-emeritus-benedict-and-cardinal-sarah-collaborate

 Det är inte bara B16 som inte  förstått att Jesus inte var katolik !  

Jag uppfattar den Synodala vägen som början på en demokratiseringsprocess inom den strikt patriarkala och hierarkiska katolska kyrkan inom vilken hittills endast vigda ämbetsbärare  – läs celibatära män- haft beslutanderätt  när det gäller tros – och moralfrågor.  Att ändra på denna tingens katolska ordning är inte alla katoliker så förtjusta i. Därför mobiliseras motståndsrörelser inom världskyrkan med också  förgreningar inom Stockholms katolska Stift. Ex är  ”internetportalen Katolsk Horisont” och nättidningen Katolsk Observatör under ledning av Ulf Silvferling.  Katolsk Horisont präglas starkt av diakon Göran Fäldt ordförande för KUÄF (Katolska utskottet för äktenskap och familj). Göran Fäldt var också den som tog initiativ till namninsamling mot jesuiten James Martins medverkan på Världsfamiljmötet i Dublin 2018. http://www.katolskvision.se/blog/?p=26527  Göran Fäldt önskade också bojkotta Amazonassynoden.http://www.katolskvision.se/blog/?p=27387

Göran Fäldt gör vad han kan för att motverka reformer bla genom att till svenska översätta utländska reformkritiska röster – gärna från Life Site och ETWN – som promotas av stormrika konservativa till åren komna miljadärer – vilka i sin tur på så sätt promotar ultrakonservativa värstingar som Burke, Müller och Athanasius Schneider. Kardinal Müller jämfört beslutsfattandet inom den tyska biskopskonferensen med nazisternas maktövertagande 1933. https://www.americamagazine.org/faith/2020/02/06/cardinal-mueller-criticized-his-nazi-comparison-germanys-synodal-way-process

Även Göran Fälds hustru Lena Fäldt är mycket hjälpsam inom motståndsrörelsen mot reformer med typ översättning av Life Sites artikel om kardinal Woelki kritik av den synodala vägen. https://katolsk-horisont.net/index.php/post/tysk-kardinal-en-del-forslag-fran-den-synodala-vagen-ar-oforenliga-med-katolsk-tro

Jag recyclar Katoliker i Stockholms katolska stift styrs till att sitta kvar i katolsk småskola

I Stockholms katolska Stift har tex Thomas Idergard SJ profilerat sig på sociala media  som en stark reformmotståndare med självutnämnt mandat att ha rätt att döma vissa katoliker som heretiker.  

Det skulle kunna vara Thomas Idergard som välkomnar på kyrktrappan.


Published by Irène Nordgren on 04 mar 2020

Georg Bätzing – ny ordförande för tyska biskopskonferensen- positionerar sig

Reformpositive biskopen av Limburg Georg Bätzing ny ordförande för Tyska Biskopskonferensen : ”Kvinnofrågan blir den viktigaste utmaningen under min ämbetstid.”

”Kvinna i kyrkan – är den mest angelägna framtidsfrågan och det skadar inte om präster är gifta.”

”Vi kommer inte att kunna vänta längre på kvinnors jämställdhet. Här har kyrkan mycket att ta igen. Katolska kvinnor väntar otåligt på framsteg” https://www.katholisch.de/artikel/24730-baetzing-frauenfrage-wird-wichtigste-herausforderung-meiner-amtszeit

The Tablet  

”Bishop Bätzing has been critical of excluding women from ordained ministry positions in the church, KNA reported. As bishop, he said, he must ”take seriously that the exclusion of women from ordained offices is regarded as fundamentally unjust and inappropriate in the surrounding society where, for a long time now, women and men have been accorded equal rights.”

Spänningarna ökar inom katolska kyrkan.

Life Site News förfasar sig som vanligt över varje reformvänlig ämbetsbärare inom katolska kyrkan.

”The new president of the German Bishops’ Conference, Bishop Georg Bätzing of Limburg, was responsible for a working document on sexual morality published ahead of the Synodal Path in 2019 defending use of contraception, masturbation, and an active homosexual lifestyle.”

https://www.lifesitenews.com/news/new-head-of-german-bishops-was-behind-document-defending-contraception-masturbation-homosexuality

Kardinal Marx lämnar över till biskop Georg Bätzing https://www.youtube.com/embed/vX_FngR8Uq8?modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&iv_load_policy=3

//Irène

PS