Samtal med bla fantastiska prästen Are Norrhava!

”Vad kan det innebära att vara religiös och HBTQ-person? Tre personer med judisk, kristen respektive muslimsk tro delar sina personliga erfarenheter av utmaningar och positiva upplevelser i ett samtal om tro och identitet. Seminarieserien Tro, Hopp och Kärlek är en samverkansproduktion inför Pride 2020 mellan Stockholms stift, Sensus studieförbund samt Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr tillsammans med riksförbundet Noaks Ark, Folkteatern Gävleborg, Teater Västernorrland och Riksteatern” 

Lyssna på ett fantastiskt samtal !

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=MoO5mlRjTmA

// Irène

PS Mot bakgrund av ovanstående samtal är det särskilt sorgligt att konstatera var katolska kyrkan befinner sig i synen på HBTQ frågor i allmänhet och i Stockholms katolska Stift i synnerhet.  

Klaus Mertes SJ inger dock hopp när han uppmanar katolska kyrkan att ändra sitt mindset kring homosexualitet !

https://www.newwaysministry.org/2016/06/05/church-must-change-deficient-mindset-on-homosexuality-says-german-jesuit/

Här är nyheter från The Tablet som fastnat i Signums och Katolskt Magasins BULLERBYFILTER.

I Tyskland är  fd ordföranden för  Tyska Biskopskonferensen kardinal Reinhard Marx och dess nuvarande ordförande biskop Georg Bätzing tillika med  biskop Franz-Josef Bode i Osnabrück några av flera  tyska biskopar som önskar en revidering av katekesens ordalydelser om homosexualitet. 

I Österrike har på uppmaning av Österrikiska biskopskonferensen i mars i år  boken ”Välsignelser av samkönade par ” utkommit.  Flera tysktalande teologer har bidragit med texter i boken och  en av  huvudredaktörerna är prästen Ewald Volgger – rektor på privata katolska universitetet  i Linz. Även han förordar nu  en revidering av katekesens ordalydelse av ”homosexuella handlingar som klandervärda” och  pläderar för en välsignelseakt för samkönade par ”så snart som möjligt.” 

https://www.thetablet.co.uk/news/12869/new-book-charts-path-to-same-sex-benedictions

”Välsignelser av samkönade par ”