Archive for september, 2020

Published by Irène Nordgren on 28 sep 2020

Thomas Idergard lyssna på sr Madelaine ”Tro är mer än dogmer, katekes och moralism .”

Hej Thomas Idergard

Vi har haft en liten kort mailkontakt utifrån vilken du klargör att du inte offentligt vill svara på frågan hur vi ska få ihop vår polariserade kyrka. Eller rättare sagt du KAN inte svara på frågan !

Du upprepar istället med en dåres envishet som ett mantra ”Kyrkans oföränderliga lära och tro” när jag försöker precisera min nyfikenhet och undrar hur du får ihop detta med VAT 2 och AGGIORNAMENTO / uppdatering och ”Ecclesia semper reformanda est” ?

Eftersom begreppet ”dogmutveckling” inte ingår i din vokabulär så blir min fråga naturligtvis omöjlig för dig att hantera. Din strategi blir istället att göra dig till en kyrklig envåldshärskare – L’église c’est moi – och följaktligen stämpla ifrågasättande av dina påståenden som ”högmod” och  avvikande uppfattningar som ”irrbloss”.

Inte undra på att du helst framför dina förkonciliära tankar om tingens katolska ordning från predikstolen i Sankta Eugenia där du helt oemotsagd också kan avskräcka församlingen från katolska reformsträvanden.

Du trivs bäst inför kyrkliga åhörare som tigande och andäktigt lyssnar ……ty den som tiger samtycker !

Eftersom du tillåter dig att benämna din pingstpredikan som ”mycket matnyttig” för mig att läsa, så tar jag mig friheten att rekommendera en ”mycket matnyttig” och oförglömligt bra föreläsning från 2010 av sr Madelaine åt dig.  

”En levande tro –

Kyrkans största utmaning idag”


Men trons språk får inte reduceras till rationella utsagor, utan måste förbli ett poetiskt kärleksspråk som ger en djupdimension åt våra existentiella livserfarenheter. Vår tro saknar ofta liv något som är sant i de flesta trosgemenskaper idag. Om tron endast förkunnas som en lära i form av dogmer, i form av en katekes, eller ännu värre i form av moralism stelnar själva tron och upphör att svara på frågan varför. Istället börjar tron svara på hur och vad, något som dess tradition i form av existentiella berättelser aldrig varit avsedd att göra.” 

http://www.dominikansystrarna.se/aldre-foredrag-av-syster-madeleine-fredell-op/

Mvh

Irène Nordgren


Published by Irène Nordgren on 20 sep 2020

Thomas Idergard Hur ska vår polariserade kyrka få ihop det ?

Hej Thomas Idergard 

Ser att du i förrgår  fred 18 sept i predikoform i Sankta Eugenia kyrka ger dig in i frågan om kvinnliga ämbetsbärare.  http://www.sanktaeugenia.se/sermons/kristus-kallar-man-till-praster-men-alla-till-makthavare-i-kyrkan-fredag-i-24e-veckan-under-aret-argang-a-2020-09-18/?fbclid=IwAR1OxSuX5MEtxR2M3rZuuFPrzIbh9LgspD0PHliWjAKt1Ui-8dD-ayiGhL0

Under rubrik”Kristus kallar män till präster – men alla till makthavare i Kyrkan”  tar du åter tillfället i akt att förenkla katolsk kyrkohistoria och katolsk reflexion i syfte att till dina åhörare sprida felaktiga motargument mot reformsinnade katolikers visioner om kvinnliga ämbetsbärare. 

Detta gör du samtidigt som irländske avkragade prästen Tony Flannery offentligt publicerar ett dokument som Troskongregationen tillsänt honom att underteckna om han vill få tillbaka sin möjlighet att som katolsk präst utöva sitt prästämbete som han fråntogs 2012. 

http://www.tonyflannery.com/document-i-received-from-the-cdf-with-demand-for-signatures/

Tony Flannery

Ett undertecknande innebär för Tony Flannery att svika sitt samvete – något som är otänkbart för Flannery  och oerhört skamligt av Vatikanen att försöka tvinga honom till. Vatikanen som i oktober förra året helgonförklarade Henry Newman som är känd för att vara samvetets språkrör och för uttalandet :

”I add one remark. Certainly, if I am obliged to bring religion into after-dinner toasts, (which indeed does not seem quite the thing) I shall drink—to the Pope, if you please,—still, to Conscience first, and to the Pope afterwards.”   

Uttalandet publicerades 18 sept under rubrik ”The Catholic Church is called to form consciences, not to replace them”  på hemsidan för ACP – organisationen för katolska präster på Irland – Association for catholic priests – och vars initiativtagare är Tony Flannery.

Henry Newman

https://www.associationofcatholicpriests.ie/2020/09/the-catholic-church-is-called-to-form-consciences-not-to-replace-them/

https://www.associationofcatholicpriests.ie/constitution/

Thomas Idergard du skriver att ”Jesus inte instiftar ett könsneutralt prästämbete när han grundar den Katolska kyrkan”

Vidare :   ”Innebörden av det sakramentala prästämbetet som i liturgi och sakrament representerar Kristus, och av mötet mellan Kristus-brudgummen och Kyrkan-bruden, blir symboliskt fullbordat av att prästen är en man. Det är faktiskt en absolut katolsk dogm, fastslagen vid det 19:e av Kyrkans hittills 21 koncilier, att Herren själv har instiftat sakramenten med deras materiella element. I prästvigningens sakrament är det en man. Lika lite som Kyrkan får ändra i elementen som Herren utvalt för sin närvaro i andra sakrament, lika lite får hon ändra i det element han pekat ut för prästämbetet. För allt är hans gåva till Kyrkan. En gåva slänger man inte bort eller designar om. Är den svår att tolka, försöker man förstå hur givaren hade tänkt och varför.”

Nu är det ju så att Jesus inte var katolik och inte instiftade något prästämbete överhuvudtaget !  

Jesus only chose 12 men in the original band of apostles. This was a symbolic act. He wanted these leaders of the new Israel to match the 12 tribal patriarchs of old. But he never created the 12 as a permanent institution. Nor did he want to establish a permanent norm of male leadership. The intention of instituting a male-only priesthood was only ascribed to Jesus by later generations who projected onto him their own conviction of female inferiority.” 

Så skriver teologen och professor em John Wijngaards 2018 i en klargörande artikel i National Catholic Reporter. Wijngaars gör sig till tolk för mängder med manliga och kvinnliga teologer i tolkningssynen på konciliet i Trent, synen på kyrkliga förändringar och metaforen om brud och brudgum.  

Wijngaards frågar ”What do these popes have in common? Nicholas V (1454) authorised Christian conquerors to enslave native peoples. Innocent VIII (1484) endorsed the torture and execution of witches. Benedict XIV (1745) condemned taking interest on capital loans as a mortal sin. Pius IX (1864) declared non-Christians could not obtain eternal salvation. John Paul II (1994) taught that priesthood is reserved only to men.”

Wijngard svarar :  ”All defended errors based on a mixture of misread scripture and ill-informed prejudice. The only difference is that whereas the other erroneous teachings have now been discarded by the official church, the prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith last month still repeated Pope John Paul II’s mistaken view.”

https://www.ncronline.org/news/opinion/are-women-substantially-incompatible-priesthood

Du refererar till hur mänskligt liv blir till som om den kunskapen alltid varit självklar : ”två olika behöver förenas, bli ett med olika bidrag, och något nytt uppstår. ”   

Låt mig påminna om att upptäckten av spermier hör till 1600-talet och upptäckten av ägget hör till 1800-talet.

Dessförinnan rådde Aristoteles antika konceptionteori som bla förkunnades av Thomas av Aquino. Wijngaard skriver:

”Like his contemporaries, Aquinas believed that the whole future child is contained in the male sperm. In procreation, a woman only contributes her womb — which is like a ploughed field in which a grain of seed has been sown (ST II, 18, 1). Every woman is flawed. Aquinas held that at birth the ”female offspring is deficient and caused by accident. For the active power of the semen always seeks to produce a thing completely like itself, something male. So if a female is produced, this must be because the semen is weak or because the material [in the womb] is unsuitable, or because of the action of some external factor such as the winds from the south which make the air humid … ”

Här har du en förklaring och anledning till att en kvinna som betraktades som en ”defekt man” inte kunde representera den perfekte mannen Jesus.

Men idag är väl argumentet kvinnan som ”defekt man” inte längre gångbart ? Nej men läs vad Wijngaard skriver :

”So is this why Jesus excluded women from his priesthood? Were they simply not fully human? Then-Cardinal Joseph Ratzinger, in his 1977 commentary on Inter Insigniores, rejected women’s inferiority as a valid reason. But he did not acknowledge that throughout the centuries this prejudice justified the presumed ’tradition’ of barring women from the priesthood.”

Kolla vad La Stampa skriver om konciliet i Trent i en uppdaterad artikel förra året ”

”Council of Trent: re-reading for the feminine”

https://www.lastampa.it/vatican-insider/en/2011/12/03/news/council-of-trent-re-reading-for-the-feminine-1.36912043?refresh_ce

Med vänlig hälsning

Irène Nordgren

PS Vore intressant att höra hur du tycker att vår polariserade katolska kyrka ska få ihop det ? Hur ska katoliker som idag är arvtagare till opponenten Marcel Lefvebre (1905-1999) https://sv.wikipedia.org/wiki/Marcel_Lefebvre  

få ihop det med katoliker som är anhängare till opponenten ”Women’s Ordination Conferance” ? https://www.womensordination.org
Published by Irène Nordgren on 17 sep 2020

E pur si muove – Troskongregationen har näsa för profeter

Irish Times 16 sept

Tony Flannery vägrar att låta sig tystas av Vatikanens Troskongregation

https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/religion-and-beliefs/fr-tony-flannery-rejects-vatican-offer-to-restore-ministry-for-silence-submission-on-teaching-1.4356735

Läs dokumentet som Troskongregationen skickade till Tony Flannery i juli 2020 och som Troskongregationen kräver att Tony Flannery skriver under för att åter få utöva sitt prästämbete som han förbjöds att utöva 2012.

http://www.tonyflannery.com/document-i-received-from-the-cdf-with-demand-for-signatures/

Katolsk Vision har flera gånger uppmärksammat Tony Flannery

4 febr 2013 Flannery utpekar den alltmer ökande centralismen i Rom som det absolut största problemet. Han oroar sig för prästsituationen  på Irland om 20 år och beklagar att det är förbjudet att ens diskutera lösningar på detta stora framtida problem. 

F Flannery tror att det som tilldrog sig Troskongregationens uppmärksamhet var att han tog  initiativ  till  grundandet The Association of Irish Priests (ACP)”         http://www.katolskvision.se/blog/?p=8547

16 okt 2014 Father Tony Flannery är den irländske präst som tystats av Vatikanen och inte får utöva sitt prästämbete  pga av att han lyssnat på sitt samvete och givit stöd åt införande av kvinnligt prästämbete samt att ha  ifrågasatt kyrkans officiella lära om homosexualitet,  preventivmedel och vägran att ge kommunion till katoliker som lever i en ny relation efter en skilsmässa. 

Tony Flannery har tillhört Redemptoristorden i mer än 50 år. Är det ett rimligt pris han fått betala för att ha lyssnat på sitt samvete  ?

Nu beger sig Tony Flannery ut på en Catholic Tipping Point Tour till USA 22 oktober till 14 november med fokus på SAMVETE.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=14698

24 maj 2015  ”Den doktrinära katolicismens dagar är förbi i detta land. Folket är inte längre villigt att lyssna till tal och predikningar om moral från kyrkan. Några kanske ser detta som en dålig situation, jag ser det som en tid av underbara möjligheter för kyrkan, om den kan acceptera och lära sig att presentera det grundläggande kristna budskapet.”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=16561

31 maj 2016  ”Under senare år har jag blivit alltmer övertygad om att frågan kring kvinnors jämställdhet är det mest grundläggande problemet i katolska kyrkan. Det är inget övergående problem. Tvärtom  kommer det att bli viktigare och viktigare och orsak till att ännu fler kvinnor lämnar kyrkan.”      http://www.katolskvision.se/blog/?p=19281

// Irène

PS Dokumentet som Troskongregationen i juli skickade till Tony Flannery är ett lackmustest för katolska kyrkans förkunnande av SAMVETETS ÖVERHÖGHET. Vatikanen vill att Tony Flannery skriftligt går med på att inte kritisera kyrkans lära offentligt och att skriftligt bekänna att han håller med om kyrkans TROSTOLKNINGAR vad beträffar kvinnliga ämbetsbärare, homosexuella och kyrkans antropologiska uppfattning om relationen mellan man och kvinna.

Kan Tony Flannery inte skriva under dokumentet så får han betala priset dvs aldrig mer kunna utöva sitt prästämbete. Dvs samvetets överhöghet gäller men är bara gratis så länge det går hand i hand med Vatikanmännens samvete – i annat fall kan priset bli mycket högt.

Vad händer bakom kulisserna i Vatikanen ?

Påve Franciskus företrädare Benedikt XVI frånträdde sitt ämbete 28 febr 2013. Franciskus ärvde B16 ideologi personifierad i dennes handplockade män på alla strategiska topppositioner typ prefekten för Troskongregationen kardinal Müller och högste chefen för Vatikanens högsta domstol kardinal Burke. http://www.katolskvision.se/blog/?p=1153 

Genom att Franciskus sett till dessa inte fått fortsätta på sina poster har han markerat en nyordning vilket också visat sig i Franciskus förkunnande av PARRHESIA. Men B16 män finns alltjämt kvar och konspirerar, bygger hemliga nätverk och gör attacker med jämna mellanrum mot Franciskus som idag är 83 år gammal ! https://www.smh.com.au/world/europe/pope-francis-decried-as-heretic-by-conservatives-20190502-p51jee.html

Franciskus kom till Vatikanen 2013 med ett annat mindset än sin föregångare som haft 32 år på sig (24 år prefekt för Troskongregationen och 8 år som påve) att prägla Katolska kyrkans ideologi, teologi och antropologi.

I Tyskland – B16 hemland – händer det dock spännande saker http://www.katolskvision.se/blog/?p=26928

…..och jag tror alltjämt E pur si muove.

http://dagensseglora.se/2014/03/26/e-pur-si-muove/

För 20 år sedan utkom Tony Flannerys nedanstående bok ”Part biography, part appraisal, this work looks at the inadequate training of priests both in the sexual and spiritual area, the aftermath of Humane Vitae and the great social debates, and how confesion was used as a means of control.”

Det man kan säga om Troskongregationen är att den har näsa för profeter…….

Published by Irène Nordgren on 08 sep 2020

Mikael Schink SJ fortsätter sitt korståg mot reformsinnade och ekumeniskt lagda katoliker

Söndag 6 september under rubrik ”Fraternal Correction” fortsätter Mikael Schink SJ sina predikningar – läs korståg – mot reformsinnande  och ekumeniskt lagda katoliker.  Inledningen är Matt 18:20

”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”  

Varje predikant väljer vilken nivå och med vilka ytterligare bibelcitat han vill  klargöra och förtydliga en viss utgångspunkt i sin söndagspredikan .  Mikael Sckink SJ väljer som vanligt söndagsskolenivån  – i vilken han känner sig mest hemmastadd – och berättar att Jesus ord  minsann inte syftar på  ”70-talets klichéer  om att allt som du tror på är ok så länge du ser dig själv som kristen.” 

”The final verse of today’s gospel is unfortunately often gravely misunderstood. I am speaking of the famous saying of Jesus that ‘where two or three meet in my name, I shall be with them’ (Matt: 18:20). This verse is regularly instrumentalized to justify a kind of theological relativism. One interprets it in terms of the 1970s cliché that ‘I’m OK, you’re OK, and that’s OK’, i.e. it doesn’t matter what you believe or how you live your life – as long as you regard yourself as a Christian.”

Nej , nej Jesus ord får absolut inte tolkas ”i någon relativ mening”. Mikael Schink SJ vet vad det handlar om i Matteus kontext. Punkt slut!

Det handlar om ”broderlig tillrättavisning , kyrkodisciplin och apostlarnas auktoritet”

”Also the context of the verse ‘Where two or three meet in my name, I shall be with them’ shows that it cannot be read in a relativistic sense. It is rather the culmination of a passage dealing with fraternal correction, Church discipline and the authority of the apostles.”

Söndagsskolebarn är alltid rädda för vargen och därför passar Mikael Schink SJ också på tillfället att varna barnen :

”Similarly, if nothing else than the saying of the name of Jesus would be required for communion with him, his teaching and doctrine would be completely superfluous. But in that case, how can it be that Jesus warns against false prophets with the saying:

”Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing but inwardly are ravenous wolves.” (Matt 7:15)

Och för att riktigt övertyga söndagsskolebarnen drar Mikael Schink SJ också in profeten Hesekiel i det hela och kan på så vis få söndagsskolebarnen att uppfatta Mikael Schink själv som profet som med assistans av sin profetkollega Hesekiel varnar barnen för ”falska profeter.”

If I say to a wicked man: Wicked wretch, you are to die, and you do not speak to warn the wicked man to renounce his ways, then he shall die for his sin, but I will hold you responsible for his death.” (Ezek. 33:8)

Så avslutar profeten Mikael Schink sin predikan med uppmaningen att ”söka rätt tillfälle för tillrättavisning. ”

”We must therefore seek the proper occasion for correction so that we do not worsen the aversion against the Church or add another impediment for conversion.”

https://www.sanktaeugenia.se/sermons/fraternal-correction-23rd-sunday-in-ordinary-time-a-2020-09-06

// Irène

PS Mikael Schinks ordensbroder Thomas Idergard SJ ”söker rätta tillfället” på sociala media där han med stor nit illustrerar hur genren ”tillrättavisning” bör utövas mot katoliker som pläderar för reformer och ekumenik.

Published by Irène Nordgren on 07 sep 2020

Larmet går !