Ulf Jonsson SJ är chefredaktör för Signum. Angående Troskongregationens nyligen uttalande om välsignelser av samkönade par – har Signum valt att inte informera sina läsare om all den kritik som publicerats runt om i den världsvida katolska kyrkan som reaktion på Troskongregationens Responsum ad dubium.

I Sverige har Ulf Jonsson SJ gjort sig känd som förespråkare och uttolkare av fundamentalteologi.

”Fundamental­teologi är en hjälpvetenskap åt den systematiska teologin och behandlar filosofiska och teologiska förutsättningar av grundläggande betydelse för den systematiska teologin.”

https://signum.se/ulf-jonsson-presenterar-nya-boken-med-tanke-pa-tron/

Med tanke på detta blir det extra anmärkningsvärt att Ulf Jonsson SJ varken vill översätta eller vidarebefordra det ställningstagande till ”Responsum ad dubium ang välsignelser av samkönade personer”  som ”Arbetsgruppen för katolsk dogmatik och fundamentalteologi ” publicerat. En arbetsgrupp som består av idel professorer som Ulf Jonsson själv.

http://www.theologie-und-kirche.de/stellungnahme-ag-dog-fth.pdf

Sammanfattningsvis menar arbetsgruppen att ”Troskongregationen med sitt uttalande griper in i en pågående kyrklig beredningsprocess som undersöker vilka teologiska, pastorala och liturgiska konsekvenser som kan dras ur tidigare förnyad och korrigerad tvärvetenskaplig förståelse av olika sexuella identiteter och orienteringar.” 

”Komplexa verkligheter  kräver svar på en nivå som motsvarar detta. Det finns inte längre något rättfärdigande av ett onyanserat avslag av alla parvälsignelser utanför det heterosexuella äktenskapet. Som företrädare för  den vetenskapliga teologin ansvarar vi för att den kristna tron intellektuellt och existensiellt görs rimlig.”

katolisch. de skriver

”Dogmatiker och fundamentalteologer kritiserar ett NEJ till välsignelser av homosexuella”

https://www.katholisch.de/artikel/29160-dogmatiker-und-fundamentaltheologen-kritisieren-nein-zu-homo-segnungen

Här presenteras Arbetsgruppen för dogmatik och fundamentalteologi

https://theologie.katholisch.de/zusammenschlüsse/selbstdarstellungen-der-zusammenschlüsse/dogmatik-und-fundamentaltheologie

// Irène

PS Att Thomas Idergard SJ inte är så uppdaterad om vad som rör sig i akademiska katolska teologiska kretsar utanför Sverige är en sak. Att Ulf Jonsson SJ som är välbekant med detta inte vill dela med sig är en annan sak.