PRESS RELEASE: SPIRITUAL ABUSE OF LGBTQ+ CATHOLICS

2021-03-22 Pressmeddelande från Vi är kyrka, Sverige VÄKS

Vi är kyrka Sverige VäkS, liksom We are Church international WAC-I, avvisar Vatikanens senaste deklaration, som hävdar att Kyrkan inte har makt att välsigna samkönade relationer.Vi har uppskattat vår påve Franciskus uttalanden om betydelsen av kärlek, av familjer och av att nå ut till de marginaliserade. Vi är därför förvånade och förskräckta att höra att påve Franciskus har gett stöd åt detta rigida, icke pastorala och helt okristna uttalande av Troskongregationens prefekt kardinal Luis Ladaria.Särskilt förödande är uttryck som påstår att en samkönad relation inte kan vara inordnad i Skaparens plan och att Gud därför aldrig kan välsigna en sådan relation, eftersom Gud inte kan välsigna synd.HBTQ-par har välsignats i årtionden. I tjugonio länder är samkönade äktenskap lagliga vilket visar på en ökad förståelse från människor runt om i världen – inklusive katoliker.Troskongregationens budskap är både hjärtlöst och helt ansvarslöst. Sjuttioen länder kriminaliserar fortfarande ”homosexuella handlingar”. Dessa länder kommer att känna sig uppmuntrade av detta uttalande, som alltså lär ha påve Franciskus stöd. Risken är stor att detta kommer att leda till nya attacker på HBTQ-personer med förlorade liv och självmord som följd. Gud älskar HBTQ-par och deras familjer även om kyrkans män i Vatikanen tänker annorlunda.

Det katolska nätverket Vi är kyrka-Sverige. 

Örjan Ekman, Elisabet Finné, sr Madeleine Fredell OP, Gert Gelotte, Irene Nordgren, Kerstin Persson, Hans Reiland, Cecil de Rosario, Ulla Westanmo, Eva Winiarski, Charlotte Åkerlind

Intresserade katoliker kan komma i kontakt med VäkS nätverk genom FB-gruppen ”Vi är kyrka- Sverige”