2 juli svarar Ulf Silfverling på min fråga för några dagar sedan på Tidskriften Signum Facebooksida  ”Förstår jag dig rätt att du anser att människans användande av preventivmedel betyder att människan ”MISSBRUKAR”  sin sexualitet? ”

Ulf Ansgar Silfverling  Inte bara sin sexualitet, utan hon lämnar sitt gudomliga uppdrag att leva som människa fullt ut. Ett sorts självstympning faktiskt. Man tror man kan distansera sig från det som är inbyggt i själva vår natur. Vi har förvisso – till skillnad från djuren – den fria viljan och förmågan att ta beslut. Det är här man måste sätta in stöten, och omdefiniera begreppet ”reproduktiv hälsa”. Ett abortförbud löser inte saken. Men det kan vara en bra början till reflektion, inte minst borde det gälla de män som inte tar sitt ansvar utan lämnar det till kvinnan.

Irene Nordgren Varmt tack för ditt svar Ulf Ansgar Silfverling – men förlåt förstår jag dig rätt att din tolkning av katolsk lära innebär att det är ”självstympning ” för ett katolskt äkta par att använda preventivmedel då det innebär att paret ”lämnar sitt gudomliga uppdrag att leva som människa fullt ut” ? 

Jag hoppas att du inte tar illa upp att jag påpekar att all tillgänglig statistik pekar mot att majoriteten katoliker i världen inte håller med dig i din syn på preventivmedel och anledningen är att den katolska orienteringskartan du skissar upp inte längre stämmer med terrängen i vilken katoliker ska ta sig fram och därför lägger kartan åt sidan……

Detta utgör ett allvarligt problem för katolska kyrkan som jag tror att den synodala vägen har uppfattat och nu försöker att korrigera genom att se över katolska kyrkans hela syn på sex- och samlevnad. För mig som katolik är det helt obegripligt att ingen i den nu pågående abortdebatten talar om hur oönskade graviditeter ska förhindras. Tillgång till preventivmedel räcker inte utan det krävs kunskap, undervisning och subventionering. https://www.dagen.se/…/tonarsaborterna-fortsatter-att…/ Jag kan inte uttrycka min uppfattning bättre än att citera ur Karin Johannissons recension 2012 av Anna Dahlqvists bok ”I det tysta: Resor på Europas abortmarknad” – om abortförbudet i tre europeiska länder, Polen, Malta och Irland. 

Under rubrik ”Hur många zloty kostar en abort?” skriver Johannisson 

”Så vem talar för abortförbud med vetskap om att det äventyrar kvinnors hälsa, spär på klasskillnader, motverkar jämställdhet, ökar klåparnas marknad, tillåter giriga läkare att berika sig och tvingar altruistiska att begå lagbrott? Dahlqvists dystra svar är: katolska kyrkan. I Polen är dess makt stor.”

Fakta från 2011 från Polen ”150 000 illegala aborter om året i Polen” 

http://bulletinen.org/…/150-000-illegala-aborter-om…/

http://www.katolskvision.se/blog/?p=7907

Vad Irland beträffar ledde den tragiska händelsen 2012 med 31 åriga Savita Halappana (som avlidit i blodförgiftning efter att hon nekats abort med förklaringen att Irland är ett ”katolskt land”) till att lrlands abortlagstiftning ändrades 2018. 

http://www.katolskvision.se/blog/?p=7981

https://www.vardfokus.se/…/ny-lag-pa-irland-upphaver…/ Så här står vi Ulf Silfverling med våra olika uppfattningar – som båda är katolska uppfattningar – såvida du inte är beredd att väsentligt reducera katolska kyrkans medlemsantal i världen !

https://www.facebook.com/tidskriftensignum/posts/pfbid02jtZTkxfq3cdDaGAuVmMfr1NAsyQahypKQBCN9A1RWBnHKLmwGY6jTZ3AK5R75hY8l?__cft__[0]=AZWHQUqJgeuD6V8n2ZFdQgofwK0l-0qhTjDeyPF1ewiHNON40-VMRUkX9tDO0GLe8e34vtYJ2mq6OZ6aKRtxZrDednwOiA8ZhavYA5wCZcXknuAK-jKoONKr65mq_2oesvAaQ1t8qsEEDiQMUpJnKGQ1Cvnc-s7RSAQwC08oOVnDO-sZNJaZ7VG73LSPyrBKK9Q&__tn__=%2CO%2CP-R

Tonårsaborterna fortsätter att minska

DAGEN.SE

Tonårsaborterna fortsätter att minska https://www.dagen.se/nyheter/2022/06/21/tonarsaborterna-fortsatter-att-minska/

Och by the way – Vad är då en människa ? https://lakartidningen.se/debatt-och-brev/2010/03/vad-ar-da-en-manniskaae/