Please –  missa inte detta !  Manna i vår svensk-katolska öken  !

Helmut Schüller håller tal  City Club of Cleveland 26 juli.

”Jag tror att det finns fler offer för LYDNAD i historien än för OLYDNAD.”

https://www.youtube.com/watch?v=ShS3F_vvPxI

// Irène

PS Lyssna också på den högintressanta frågestunden efter talet.  I vanliga katolska sammanhang är ju svaren GIVNA redan INNAN  frågorna ställts.  Så icke här…..  Jag har  nog aldrig hört en katolsk präst svara så äkta …….

Det här talet borde varje katolsk präst i Stiftet lyssna på och fråga sig varför ingen här vågar ta bladet från munnen….

Helmut Schüller ber åhörarna att påminna sig The Tipping Point 1989 i Östeuropa när muren föll. Något som ingen dessförinnan vågat tro eller hoppas på…..