Ärkebiskopsvalet 2013 med biskop Antje Jackelén som nr 1 bland de nominerade  har fått igång en tvärkyrklig KAPPRUSTNING genom tvärkyrkliga positioneringar där även min katolska kyrka fått vind i seglen och gärna vill delta.

Som en bakgrund vill jag referera till gårdagens morgonandakt i radions P1 ”Med rötter i kärleken” som hölls av universitetspräst Kent Wisti.

”I begynnelsen var jorden öde och tom. Lek, humor, tro och skaparkraft svävade över djupen. Leken , humorn,  tron och kreativiteten är frukter på samma träd, ånga ur samma inblåsta livsande. I vårt förhållningssätt till världen är det genom detta som vi anar det gudomliga. Om leken sedan handlar om en full gudstjänstliturgi eller en bild med proportion -och perspektivförskjutingar  kan göra detsamma. Detta som binder samman och håller ihop -symbolon. Motsatsen är det som vill skära rakt igenom. Det som vill splittra och söndra – diabolon.

Leken och konsten handlar om relationen mellan de hisnande inre landskapen och de förbryllande yttre landskapen. Samma sak är det med tron. Just för att tron, leken och konsten i grunden är samma. Kanske att  det till och med är så att tron är den yttersta konstnärliga disciplinen i det att den i relationen  också bär relationen till det större, det som ibland kan finna modet att kalla Gud. Per-Erik Person beskriver prästens uppgift  som att hjälpa människor att orka leva och att våga dö. Att hjälpa människor att orka leva  och att våga dö. Jag tror att detta även  är konstnärens egentliga uppgift och hens  kall.  Jag tror också att vi alla är präster.  Jag tror  att vi alla är konstnärer och att  detta är vår yttersta uppgift mot varandra. Att hjälpa varandra att orka leva och att  våga dö. Detta är guds vilja med oss. ”

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/260297?programid=1320&playepisode=260297

Även jesuitpater Fredrik Heiding lyssnade på morgonandakten och vill MINSANN också visa att han har sinne för LEKFULLHET och skriver därför ett inlägg  om ”Lekfull dogmatik” på Signum och passar då på att ge en känga – mjukt inlindad med lite Platon och Thomas av Aquino –  åt Kent Wisti och alla som vill sätta lek i motsats till dogmatik.

Nej, nej så är det naturligtvis inte .  Kolla bara Thomas av Aquino menar Heiding – som i de 2 referenser han sedan ger vill visa VAR och HUR han vill positionera sig i debatten.

http://signum.se/lekfull-dogmatik/

Heiding referar till DAGENS  kommentar av Kyrkans Ledare skriven av Barbro Matzols som  inte alltid betraktats som rätttrogen av katolska företrädare.  Men nu är Barbro Matzols mer rättrogen än någonsin-  ty rättrogenhet har blivit något   TVÄRKYRKLIGT  snarare än inomkyrkligt fenomen.

Och varför inte också förankra sin uppfattning i en referens som visar att en ledande teolog inom svenska kyrkan tycker så lika som Heiding så att hon till och med hoppat av Svenska Kyrkan.

http://www.dagen.se/nyheter/kyrkans-tidning-var-gar-gransen-for-att-fa-kalla-sig-en-kristen-kyrka/

http://www.dagen.se/nyheter/ledande-teolog-gar-ur-svenska-kyrkan/

Så har Fredrik Heiding positionerat sig i den tvärkyrkliga kapprustningen.

Sedan en kommentar av Martin Lembke – Doktor i religionsfilosofi, Lunds Universitet – som för SÄKERHETS SKULL skriver som ANONYM  katolik i Kyrkans Tidning  ”Jungfrufödelsen och Jackelén”

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/jungfrufodelsen-och-jackelen

Varför inte damma av striden om  Homoiousios and Homoousios dvs den arianska striden från 300-talet tycks Martin Lembke mena och insinuerar att Antje Jackelén skulle vara ARIAN dvs homoiousian.

”Att Jesus är värd tillbedjan trots att han inte är Gud? Bort det, att Jackelén skulle vara arian!”

Så har Martin Lembke positionerat sig i den tvärkyrkliga kapprustningen.

Till sist en kommentar om Per Beskow – en av katolska kyrkans inhemska chefsideologer – som i Signum redovisar  vilka fynd   hans KORREKTURLÄSNING av Antje Jackélen hittills gett.  Rubriken illustrerar  fyndresultatet

”Mer klarhet om Jesus önskas”

Även Per Beskow vill positionera sig i RÄTT  läger genom att ge RÄTT  referenser

http://www.dagen.se/nyheter/antje-jackel-n-vacker-starka-kanslor/

http://www.dagen.se/opinion/ledare/skrivs-nytt-kapitel-i-kyrkohistorien/

Naturligtvis vill inte heller Per Beskow missa referens om Eva Hamberg  och lämnar därför för säkerhets skull 2 länkar

http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/prast-i-laronamnden-lamnar-svenska-kyrkan-i-protest

Även Aftonbladet kan ibland vara värt att referera till menar Per Beskow.

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article17635610.ab

Så har Per Beskow positionerat sig i den tvärkyrkliga kapprustningen.

// Irène

PS  Även Bengt Malmgren redogör noggrannt och utförligt om ärkebiskopsvalet på sin blogg.

Han skriver bla

”Frågan är adekvat varför en samling ärkebiskopskandidater (undantag Ragnar Persenius) inte kan ge ett lika klart och tydligt besked på frågan om Kyrkans grundläggande bekännelse om Jesus Kristus som vi vet med oss att vi självklart skulle få av t.ex. biskop Anders Arborelius, pastor Ulf Ekman, pingstpastor Pelle Hörnmark, moder Tekla (generalabedissa för Birgittasystrarna), eller FA-ledaren Marie Willermark.”

http://bengtmalmgren.wordpress.com/2013/10/11/spannande-ekumenisk-debatt-kring-arkebiskopsvalet-i-svenska-kyrkan/

När jag på hans blogg frågar varför han inte nämner  OAS rörelsens Berit Simonsson i sammanhanget blir denna fråga raderad.   Högst anmärkningsvärt  med tanke på att Berit Simonsson förmodligen är den som är ”tydligast och klarast”  i HELA Sverige när det gäller att svara på ALLA frågor om Gud, Jesus och kyrkan. Jag undrade  om Bengt någon gång hört henne sväva på målet, men även denna fråga försvann i raderingen …….