Idag 23 oktober svarar  blivande ärkebiskop Antje Jackelén i SvD på den orolige katoliken  – doktor i religionsfilosofi  vid Lunds Universitet – Martin Lembkes fråga om   jungfrufödelse

”Jackelén bör förklara sig om jungfrufödsel”

”Jag känner mig återigen nödgad att efterlysa ett förtydligande i denna så centrala fråga.”

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/jackelen-bor-forklara-sig-om-jungfrufodsel_8627624.svd

”Jesustron ska inte reduceras till biologi” skriver Antje Jackelén

”Å ena sidan uppfattningen att det måste ha gått till på precis det här sättet som Matteus och Lukas (men ej Markus, Johannes och Paulus) säger, annars fallerar allt.”

”Exakt hur Gud har gått tillväga vet vi inte, men låt oss se Mariagestalten i sin fantastiska rikedom: Kvinnan som säger ett modigt ”ja” till Gud och så banar vägen för kyrkans tro på Jesus som den andra personen i treenigheten.”

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/jesustron-ska-inte-reduceras-till-biologi_8648700.svd

// Irène

PS   Undrar om Martin Lembke  känner sig lugnad av Antje Jackeléns svar.

Och varför nämner ingen  i debatten översättningsvarianterna  på grundtextens Almah ?

http://en.wikipedia.org/wiki/Almah