Gemensam Framtids första kyrkokonferens 16-20 maj 2012 i Linköping. På bilden: Tre nyvalda ledare, Olle Alkholm, Sofia Camnerin och Lasse Svensson.

Företrädare för  Nätverket för klassisk baptism och kristen tro har skrivit en debattartikel i DAGEN

”Hur är Equmeniakyrkans teologi?”

”Vi ser med sorg och smärta en väckelsetradition som har tappat den evangeliska tråden. Det skriver företrädare för Nätverket för klassisk baptism och kristen tro i en kritik av Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan, och hennes teologi.”

http://www.dagen.se/opinion/debatt/hur-ar-equmeniakyrkans-teologi/

// Irène

PS  Jag drar öronen åt mig när jag på hemsidan för  ”Nätverket för Klassisk Baptism och Kristen tro”  bla  läser

”För dig som vill vara trogen mot Jesus, lyda Gud och vara öppen för Den Helige Ande.
För dig som längtar efter sanning, nåd och befrielse.”

http://www.klassiskbaptism.se/omoss.html

http://www.klassiskbaptism.se/

Den slutsats jag drar är att tvärkyrkliga allianser allt starkare tar form inom svensk kristenhet.  Ena dagen är det en katolik, nästa dag en medlem i någon frikyrka och tredje dagen en medlem i svenska kyrkan som gör anspråk på att äga den ABSOLUTA SANNINGEN om Gud, Jesus och KYRKAN, dvs gör  anspråk på att hålla i den ”evangeliska tråden”……….

Teologiska samtal,  diskussioner och offentliga debatter skulle enligt min uppfattning bli både roligare och intressantare om man slapp detta eviga tjatande,  denna eviga konkurrens  och  uttråkande rivalitet om vem som besitter SANNINGEN om Gud, Jesus och KYRKAN.

Befriande skulle det kännas om man slapp konfronteras med SJÄLVUTNÄMNDA  tvärkyrkliga SKILJEDOMARE alternativt  TROSPOLISER  som finns representerade inom samtliga kyrkor och samfund och som tagit som sin livsuppgift att  ifrågasätta den Andres kristna TRO  och implicit  – som ”Nätverket för klassisk baptism och kristen tro ” – utmåla den Andre som ”otrogen mot Jesus, olydig mot Gud och stängd för Den Helige Ande.”

Roligare, mer intressanta och mer seriösa  skulle teologiska samtal och diskussioner   bli om kränkande beskrivningar  typ ”tappa den evangeliska tråden”  inte riktades mot den Andre som tänker i annorlunda banor än de man själv tänker i.