Thomas Kazen – professor i exegetisk teologi, Teologiska högskolan Stockholm-  går in  debatten kring Equmeniakyrkan i DAGEN.

Han skriver

”Jesus död var inget offer. Den var en avrättning utförd av romarna. Judendomen tillämpade inte människooffer. Somliga tidigkristna började beskriva Jesus död som ett offer, därför att en del av det som antika offer betydde för dem kom Jesus att betyda. Inte minst blev Jesus för dem mötesplatsen mellan Gud och människa. Kommunikation var djuroffrets främsta funktion.”

”En sak har de förstås rätt i. Vi är många som betraktar offersymboliken kring Jesus död som på ett eller annat sätt just metaforer. Om någon vill tolka helt bokstavligt så varsågod: gör romarna till offerpräster, Jesus till människooffer, och Golgata till tempelaltare. Gör det till priset av Jesus egen gudsbild! Något bokstavligt offer blir det inte i alla fall. Ett visst mått av grundläggande förståelse för språkets metaforiska karaktär kan vara lämpligt innan man fördömer en kyrkoledare som obiblisk och ett helt samfund för avfall.”

http://www.dagen.se/webbdebatt/jesu-dod-var-inget-offer-utan-en-avrattning/

// Irène

PS Mycket bra skrivet av Thomas Kazen.   Vi som är Jesustroende men inte professionella teologer – vilka auktoriteter väljer vi för att stärkas i vår tro och vilka auktoriteter väljer vi bort av motsatta skäl ?

Är det inte så att vi alla väljer de  auktoriteter att luta oss mot  som tänker som vi själva gör?     Och är det inte samma orsaker som ligger bakom de citat som vi alla strör runt ikring oss varhelst det  tillfälle ges ……. ?

Jag citerar gärna  Thomas Kazen, i mitt tycke en av Sveriges intressantaste teologiprofessorer…….”Jesus död var inget offer. Den var en avrättning utförd av romarna. Judendomen tillämpade inte människooffer. Somliga tidigkristna började beskriva Jesus död som ett offer, därför att en del av det som antika offer betydde för dem kom Jesus att betyda. Inte minst blev Jesus för dem mötesplatsen mellan Gud och människa. Kommunikation var djuroffrets främsta funktion.”