Medan det grunnas på BÄ och alla  biskopar inom Nordiska Biskopskonferensen lägger sina pannor i djupa veck  visar Justitia et Pax – genom sin generalsekreterare syster Madeleine Fredell OP –  handlingskraft på sin hemsida.

”Det unika med den här synoden är inte att den handlar om familjen. Läroämbetet har redan sagt det mest som går att säga om den saken. Det unika är själva förberedelseprocessen. Man vill att alla katoliker har möjlighet att framföra sina åsikter i några av de mest kontroversiella moraliska frågor som ställs idag.”

”Hur man avser att tillfråga katolikerna i Stockholms Katolska Stift eller inom den Nordiska Biskopskonferensen har ingen meddelat än. Justitia et Pax kan genom sina kanaler också göra sin röst hörd inför synoden och vi tar tacksamt emot synpunkter utifrån lineamenta och den engelska enkäten.”

http://www.justitiaetpax.se/viewNavMenu.do?menuID=3

http://www.justitiaetpax.se/viewNavMenu.do?menuID=39

// Irène