Läs Marcus Birros krönika i dagens EXPRESSEN

”Människor söker efter frid och sammanhang som räcker längre än till nästa fylla”

”Är alla religioner jämnbördiga? Är allas Gud rätt Gud? Frågorna infinner sig och vägrar lämna mig efter att 6 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan begåvats med en ny ärkebiskop som i grunden avsagt sig sina kristna värderingar. Hon tror inte att Jesus är enda vägen till Gud och tror varken på jungfrufödsel eller himmel och helvete. Hon är naturligtvis i sin fulla rätt att tycka detta. Men problemet uppstår när hon ska vara svensk kristenhets främsta talesperson. Ett grundläggande krav hos en sådan människa borde rimligen vara att hon faktiskt är kristen.”

”Vi ska inte vara arroganta och inskränkta. Men vi ska inte hyckla heller. Vägen till Gud går endast genom Jesus Kristus. Den kristna tron här i Sverige är faktiskt grundläggande mycket bättre än till exempel den tro som praktiseras i Nepal. Det gör oss inte till människor som är värda mer än andra. Men det gör oss stolta över att faktiskt vara en del av ett solidariskt och människovänligt samhälle.”

http://www.expressen.se/kronikorer/marcus-birro/manniskor-soker-efter-frid-och-sammanhang-som-racker-langre-an-till-nasta-fylla/

// Irène

PS  Något så oförblommerat pinsamt  var det länge sedan jag läste!   Men naturligtvis är Marcus Birro gefundenes Fressen för  alla TVÄRKYRKLIGA grupperingar som anser sig ha tolkningsföreträde  att definiera vad som menas med KRISTENDOM och inte gillar valet av den nya ärkebiskopen.  I Marcus Birro har alla dessa grupper funnit en perfekt  massmedial papegoja.

Professionella bokstavstroende teologer, pastorer och präster brukar känna sig tvingade att åtminstone  linda in och packetera  sina pinsamheter i lite snyggt teologiskt och bibliskt  omslagspapper.

Det slipper man om man buktalar genom Marcus Birro…….