Med anledning av att Signum gör ett stort nummer av en JULINTERVJU i den tyska TVkanalen Deutsche Welle med Troskongregationens prefekt ärkebiskop Müller vill jag gärna utnyttja bloggosfärens möjlighet till åsikts – och yttrandefrihet.


Troskongregationen: Befrielseteologin tillhör kyrkan

http://www.dw.de/journal-interview-with-archbishop-gerhard-ludwig-m%C3%BCller-2013-12-22/e-17252491-9800

Jag har lyssnat på intervjun vars syfte för mig tycks vara att Müller  – efter en rad prestigeförluster som prefekt för Troskongregationen – är angelägen att ge omvärlden en ny image av sig själv och komma med något positivt.Tex att ge sig i kast med att försöka förmedla julens GLÄDJEBUDSKAP ?

Det man inte själv har kan man dock  inte ge vidare och är det något TROSINKVISITORN Müller saknar så är det förmågan att FÖRMEDLA hopp och glädje till sina medmänniskor.

Denna oförmåga blir med Franciskus som påve EXTRA påtaglig och IÖGONFALLANDE.

Har Müller – som tex kallat Wir sind Kirche anhängare för ”PARASITÄRA EXISTENSER” – förstått att då han inte längre har en påve som backar upp honom som inkvisitor måste ändra taktik ? Och vad är då inte lämpligare än att  offentligt nu backa upp befrielseteologi som åter blivit RUMSREN med en latinamerikansk påve ?

Varför inte lägga offentlig fokus på befrielseteologi ISTÄLLET  för familjefrågor och skilsmässor som tydligen ÄNDÅ  – mot Müllers vilja – kommer att diskuteras på kommande synod om familjefrågor ?

Den  inställsamme, fånige och överdrivet respektfulle intervjuaren fullföljer planenligt Müllers nya taktik.  En så tam, uddlös och inställsam intervju var det länge sedan jag tog del av.

Müller led  också en  svidande prestigeförlust i skandalen med  Limburgbiskopen Franz-Peter Tebartz-van Elst där Müller tog denne i försvar och menade att det var ”mediernas fel som bedrivit en kampanj mot Tebartz-van Elst.” För detta uttalande blev Müller offentligt hårt kristiserad bla av  en chef på Deutsche Welle. Müller fick inte heller stöd av andra biskopar.

http://www.kath.net/news/43453Just med tanke på Müllers försvar – i första akten – av den  vidlyftige Tebartz-van Elst eskapader får mig som lyssnare att småle när Müller nu i andra akten visar sitt gillande när intervjuaren framhåller Müllers arbetarbakgrund. Patetiskt när Müller   identifierar sig med intervjuarens framställning  av Müller som ”a working class child”  som nu talar sig varm för världens alla nödlidande människor……


Signum väljer att publicera intervjun utan kommentar. Jag noterar att Signum tidigare diskret avhållit sig från att kommentera Müllers prestigeförluster som prefekt då han offentligt blivit överkörd av bla  kardinal Marx (utan att Franciskus protesterat).

Maktkamp på Falcon Crest …….jag menar Vatikanen ?

Müller meriterade sig i Benedikt XVI ögon främst för sitt motstånd mot kvinnliga präster och homosexuellas likaberättigande.  Benedikt valde Müller TROTS dennes inställning till befrielseteologi. Inte ens en påve kan få allt han önskar.

Müller hade som ärkebiskop i Regensburg bla meriterat sig genom att skriva en MOTartikel om kvinnliga ämbetsbärare i jesuiternas välrenommerade tidskrift Stimmen der Zeit

Troskongregationen kränker tidningsredaktion

Jag hoppas att valet av Franciskus till påve kommer att medföra att mer fokus TILLÅTS på frågan att skilja på TEOLOGI och DOKTRIN.

Jag översatte redan för drygt 2 år sedan nedanstående

” Vatikanen  sammanför  doktrin och teologi och tror att teologins uppgift är att  vara en repetition av doktrinen.”

”Under  det första  årtusendet  var det biskoparna  som var  kyrkans teologer.  Under andra  årtusendet  uppstod först  klosterskolor och sedan universitet . Teologer  kom att utgöra en  särskild sfär  av sakkunskap  inte bara som individuella teologer utan också som  teologisk fakultet.Dessa fakulteter hade auktoritet inom kyrkan,   gjorde uttalanden och hade viktiga roller i ekumeniska koncilier på 1200, 1300 och 1400 talen.”

”Teologi kan inte dikteras . Den tjänar oss bäst inom en kontext av friskt debattklimat.    Vi behöver en  fri och öppen  debatt för att ge näring åt katolska idéer och katolskt  engagement i världen idag.”

”Det är därför som det är absolut nödvändigt att tidskrifter som Theological  Studies är  fria att stödja friska diskussioner   och inte bli avskräckta att engagera sig.  Men  under  mer en  generation har nu vår kyrkas  hieraki  kvävt  allt friskt teologiskt  givande och tagande.  Vatikanens  främsta  intresse   har varit moralteologi, befrielseteologi, och ecklesiologi  inklusive  kvinnliga  präster och kvinnans roll i kyrkan. ”

Vatikanen utövat påtryckningar på jesuiternas tidskrift Theological Studies

http://ncronline.org/news/vatican/vatican-pressures-theology-journal

http://ncronline.org/blogs/ncr-today/retreat-theologys-frontiers


// Irène

PS Troskongregationes PATOLOGISKA kontrollbehov av offentliga  teologiska diskussioner mellan katolska företrädare och repressalier av dem som inte tänker som Troskongregationen – tex  father Flannery- måste få ett slut.

Ärkebiskop Müller versus father Flannery

http://www.redcoms.org/

En av de mest gripande och äkta  intervjuer jag hört i media med en ”katolsk dissident ” är nedanstående med father Flannery som jag skrev om för snart 1 år sedan.

Den passar utmärkt att lyssna på efter ”julintervjun” med ärkebiskop Müller – som Signum så gärna och ORESERVERAT flaggar för…..

http://www.cbc.ca/player/Radio/The+Sunday+Edition/ID/2331453329/