Vatikanens FN-ambassadör Monsignor Silvano Tomasi, till vänster, i samtal med Vatikanens förre chefsåklagare för sexbrott Charles Scicluna, strax före torsdagens utfrågning i Genève. 

SvD skriver

”Vatikanen utsattes för en störtskur av frågor från FN på torsdagen i den tuffaste offentliga utfrågning som gjorts om kyrkans pedofilskandal. Vatikanen medgav att mer måste göras för att stoppa övergrepp, och påven Franciscus kallade skandalen ”kyrkans skam”.

”Vatikanen gick som väntat i försvarsställning. De insisterade att Vatikanen inte är juridiskt ansvarig för varje katolik i världen, utan bara för Vatikanstatens 0,44 kvadratkilometer där 31 barn lever. Det är biskoparnas ansvar att rapportera misstänkta fall om nationella lagar kräver det.– Prästerna är inte byråkrater anställda av Vatikanen. De är medborgare i sina egna stater och faller under deras rättväsende, sade Tomasi. ”

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/vatikanen-hart-ansatt-om-sexbrott_8901994.svd

”Archbishop Silvano Tomasi, C.S., Permanent Observer of the Holy See to the United Nations in Geneva, spoke this morning before the Committee on the Convention of the Rights of the Child (CRC). He presented the Holy See’s periodic report on this issue.

“The protection of children remains a major concern for contemporary society and for the Holy See,” the prelate said. “”

http://visnews-en.blogspot.se/2014/01/archbishop-tomasi-before-committee-of.html

// Irène


PS  Katolska kyrkan lovar att också börja bry sig om och skydda barn EFTER födelsen -och inte bara FÖRE.

Bravo!

Vatikanens förre chefsåklagare för sexbrott Charles Scicluna är en  person som är FÖGA förtroendeingivande. I samband med skandalen med kardinal Sean Brady på Irland som mörkat pedofilpräster ansåg Scicluna att det räckte att kardinalen ”dragit lärdom”. Kardinalen är fortfarande kardinal.

”The shame of the catholic church”

Intressant hur Vatikanen är noga att  begränsa sitt rent juridiska ansvarsområde när det gäller att ta ansvar för pedofilpräster men hur Vatikanen gärna är behjälplig att bistå biskopar runt om i världen när det gäller att bestraffa sympatisörer för kvinnliga ämbetsbärare eller ta radikala ordenssystrar i örat.  Då sträcker sig TJÄNSTVILLIGHETEN långt ut över Vatikanens territorium.

Som vanligt tycker Bengt Malmgren att Benedikt XVI är något av en hjälte när det gällde  att ta itu med kyrkans pedofilskandaler.

Bengt skriver

”Då sexövergreppsskandalen briserade i Katolska kyrkan i slutet på 1900-talet var detmånga som inte ville tro att det var sant. Påve Johannes Paulus II betraktade det som ont förtal mot kyrkan. Det var när kardinal Joseph Ratzinger i egenskap av chef för Tronkongregationen fick ansvar för att följa upp alla ärenden som han insåg vidden avdet hela.”

http://bengtmalmgren.wordpress.com/2014/01/17/fn-panel-granskade-vatikanens-policy-for-pedofiliovergrepp/

2 april 2005 avled påven Johannes Paulus och 13 maj inledde  påven Benediktus XVI saligförklaringsprocessen av sin företrädere trots att praxis är att en sådan process inte bör inledas förrän efter 5 år efter vederbörandes död. JP 2 välsignar vår samtids grövste pedofilpräst Marcial Maciel Degollado http://en.wikipedia.org/wiki/Marcial_Maciel Nu har Franciskus bestämt att helgonförklara Johannes Paulus den 27 april och för att neutralisera det hela kommer påven även helgonförklara  Johannes XXIII.

Kan någon förklara hur B16 – som var så välinformerad om kyrkans pedofilskandaler – överhuvudtaget kommer på idén att inleda processen att saligförklara  sin föregångare  redan månaden efter att JP 2 avlidit ?

Johannes Paulus II – helig påve i turbofart

Att detta skulle väcka anstöt särskilt hos offren som fortfarande lever verkar ha varit helt sekundärt för B16 -och tyvärr nu också för Franciskus.  En plump i protokollet……..

DAGEN

http://www.dagen.se/nyheter/vatikanen-grillades-om-sexovergrepp/

Annelis Blogg

http://annelimagnusson.wordpress.com/2014/01/17/vatikanen-utfragad-av-fn-om-de-sexuella-overgreppen-mot-barn/