Läs  dagens pressrelease  från Catholic for Choice

”Tiden är inne för påve Franciskus att återinföra autentisk katolsk lära ”

Jon O’Brien  ordförande för Catholic for Choice säger

“Pope Francis has an opportunity this week to put real action behind his words by creating a Catholic church that is ‘home for all’ and not a ‘small chapel’ obsessed with sex and political power,”  “It’s a chance for renewal and reform within the church.”

“As 150 members of the College of Cardinals meet in Rome to plan the agenda for October’s synod of the world’s bishops on issues of sex, sexuality and family life, Pope Francis can lead the hierarchy back to the authentic Catholic teachings that respect conscience as the final arbiter in moral decision making. That is where Catholics are.”

http://www.catholicsforchoice.org/news/pr/2014/TimeforPopeFrancistoBringBackAuthenticCatholicTeaching.asp

Läs historiken bakom Vatikanens fördömande av artificiella preventivmedel och dess ödesdigra konsekvenser

”Sanning och konsekvens ”

”Each and every marital act must of necessity retain its intrinsic relationship to the procreation of human life.”

Med dessa ord ur Humanae Vitae 1968 smällde påven Paul VI igen dörren ang  modernt bruk av preventivmedel och splittrade katolska kyrkan i  oförenliga grupperingar. ”

https://www.catholicsforchoice.org/topics/reform/documents/TruthConsequencesFINAL.pdf

// Irène

PS    I Katolska Kyrkans Katekes uttrycks Humanae Vitaes syn  så här i  § 2366  ”Och så lär kyrkan, som ”tar parti för livet” att ”varje äktenskaplig akt per se skall vara öppen för att ge livet vidare.”

Jag hoppas  tillsammans med John O’Brien  att ”Franciskus lyckas återföra hierarkin till katolska kyrkans autentiska lära som respekterar samvetet som  högsta instans  för moraliska beslut.”

Tyvärr betraktas John O’Brien i Stockholms Katolska Stift  som persona non grata. Att det existerar en internationell inomkatolsk organisation vid namn Catholics for Choice anser katolska överförmyndarmyndigheten på Biskopsämbetet  inte ska spridas bland svenska katoliker.

Om Franciskus verkligen menar allvar med att sätta de fattiga i centrum så är det på sin plats att påminna om vad  Catholics for Choice lyfter fram

”Förbudet mot preventivmedel slår mot  de fattiga och maktlösa och för detta måste hierarkin  känna sig ansvarig.”