Jag ställer mig själv frågan Mer eller mindre tvärkyrklig  polarisering med Ulf Ekman som katolik ?

Min gissning är att Ulf Ekman kommer att öka polariseringen såväl  inomkatolskt som tvärkyrkligt.

Ett första teckan på detta är för mig artikeln i Dagen där kyrkoherde Andreas Bergmann säger ”Jag stötte på dem en gång för tre år sedan, men annars har vi aldrig träffats, säger kyrkoherden i S:t Lars katolska församling.”

På frågan om Ulf Ekman ”kan bli en viktig medlem i församlingen”  svarar Andreas Bergmann

”– Nej, jag ser honom som en konvertit som alla andra och jag tror knappast att han får någon större roll.”

Samtidigt bekräftar kyrkoherden ”Den katolske biskopen, Anders Arborelius, utsåg en person som tog hand om undervisningen.”

http://www.dagen.se/nyheter/katolske-kyrkoherden-jag-blev-helt-forbluffad/

Varför inte tala klarspråk. Ulf Ekman är inte ”som en konvertit som alla andra.” Ulf Ekman är biskop Anders utvalda gunstling.  Låt oss se sanningen i vitögat.  Biskop Anders vill vara en HERDE för bara konservativa katoliker.  Vad detta kommer att betyda för Stockholms katolska stift   råder det säkert  olika uppfattningar om.  Att Ulf Ekman inte kommer att bli  en viktig medlem  i jesuiternas Sankt Lars församling  stämmer nog.

Min profetia  är att det blir i Domkyrkoförsamlingen i Stockholm som  Ulf Ekman ”kommer att bli en viktig medlem.”

En SUPERVIKTIG medlem. 

I biskop Anders  domkyrkoförsamling  återfinns  domprost Msgr. Marian Jancarz och Msgr Stjepan Biletic. Jag behärskar mig och avstår från att kungöra mitt personliga omdöme efter att ha haft med dessa båda HERRAR   att göra

Ulf Ekman fortsätter också att vara  ”en viktig medlem”  i det sista reservatet för utrotningshotade kvinnoprästmotståndare i Sverige  där Ulf Ekman – tillsammans med bla biskop Anders,  broder Caesarius och biskop em Biörn Fjärstedt  – kommer att öka  tvärkyrklig polarisering  inom  svensk kristenhet  under det ironiska namnet Enhetens kyrka.

”Drygt 250 personer slöt upp vid öppningsgudstjänsten för Enhetens kyrka i Östanbäcks kloster. Foto: Per Englund”

Invigningen 2012  i  Världen Idag

http://www.varldenidag.se/nyhet/2012/08/01/Forsta-gudstjansten-i-Enhetens-kyrka/

2008 skrev Gert Gelotte och jag  artikeln  ”Ekumenisk rörelse som väcker frågor” i Kyrkans Tidning som avslutades med orden ”Enhetens yttersta lackmustest. Biskoparna Bertil Gärtner och Anders Arborelius, tar emot nattvard tillsammans med Mark Levengood och Jonas Gardell av biskop Caroline Krook?

(Finns ej på nätet men på KV blogg).

http://www.katolskvision.se/blog/?p=84

Sedan dess har omnämnde biskop Gärtner avlidit och Caroline Krook pensionerats.

Slutklämmen skulle kunna uppdateras och idag kanske lyda så här ?

Enhetens yttersta lackmustest. Biskop em  Biörn Fjärstedt och biskop Anders Arborelius tar emot nattvard tillsammans med Mark Levengood och Jonas Gardell av biskop Eva Brunne ?