”Israeliska soldater på ett rekryteringscenter för israeliska kristna.”

DAGEN uppmärksammar idag 1 maj under rubrik ”Kristna araber bjuds in till den israeliska armén” ”Israeliska kristnas rekryteringsforum”

DAGEN skriver

”Den israeliska armén ”inbjuder” alla unga kristna araber i landet att göra militärtjänst – sedan allt fler arabisk-israeliska kristna börjat ställa upp frivilligt som soldater.Arabiska parlamentsledamöter anklagar staten för att utså splittring mellan kristna och muslimska araber.”

”Nu har några kristna startat ”Israeliska kristnas rekryteringsforum” som uppmanar unga kristna araber att göra militärtjänst eller civil samhällstjänst. Den israeliska regeringen uppmuntrar deras verksamhet – som är mycket kontroversiell bland palestinier både i och utanför Israel

– Vårt mål är att integrera kristna i det israeliska samhället. Vi älskar det här landet och ser militärtjänst som första steget till integration, säger fader Gabriel Nadaf, forumets grundare och ledare, till Dagen och andra medier vid en presskonferens.”

”Riv sönder och kasta bort”

Ett par högt uppsatta palestinska kyrkoledare, grekisk-ortodoxe ärkebiskopen Atallah Hanna och förre romersk-katolske patriarken Michel Sabbah, uppmanar i ett gemensamt uttalande kristna ungdomar att ”riva sönder och kasta bort” inkallelserna. De understryker ”de kristnas fasta nationella inställning att vägra att ansluta sig till en militär som utövar våld mot det palestinska folkets rättigheter”.

http://www.dagen.se/nyheter/kristna-araber-bjuds-in-till-den-israeliska-arm-n/

// Irène

PS ”Riv sönder och kasta bort” säger Grekisk-ortodoxe ärkebiskopen Atallah Hanna och Michel Sabbah palestinsk präst fd ärkebiskop av Latinska patriarkatet av Jerusalem 1987-2008 ( första icke-italienska innehavaren av positionen sedan drygt 500 år.)

http://en.wikipedia.org/wiki/Theodosios_%28Hanna%29

http://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Sabbah

Jag frågar mig nu hur den officiella katolska kyrkan i Sverige ställer sig till ”Israeliska kristnas rekryteringsforum”?

Dvs hur ställer sig katolska kyrkan i Sverige att det ligger i regeringen Netanyahus intresse att härska genom att söndra ?  På vems sida ställer sig katolska kyrkan i Sverige ?

Frågan blev aktuell när jag i jan läste en  osignerad artikel i SIGNUM som under rubrik

”Kristna i Galileen tar sig ur underläge – dhimmistatus mot sitt slut”

gjorde sig till språkrör för samma åsikter som ”Dispatch International ”

http://signum.se/kristna-i-galileen-tar-sig-ur-underlage-dhimmistatus-mot-sitt-slut/

SIGNUMS artikel  föranledde mig  att 31 jan skriva blogginlägget

Signum och Dispatch International delar samma uppfattning

”Som katolik skäms jag att läsa att Signum på sin hemsida helt oförblommerat och oreflekterat gör sig till språkrör för och till en svensk publik – helt utan egna kommentarer – vill vidarebefordra politiska ställningstaganden som marknadsförs av professor Mordechai Nisan under den avslöjande rubriken ”The end of dhimmitude” i Jerusalem Post -angående något som heter ”Christian Recriutment Forum”

” Fader Gabriel Naddaf och Benjamin Netanyahu”

SIGNUM allierar sig alltså i frågan om ”Israeliska kristnas rekryteringsforum” helt oförblommerat med ”Dispatch International”.

Samma Dispatch International  vidarebefordrar gärna vad den kristne  ledaren fader Gabriel Naddaf  uttalat om  Antje Jackelén och hennes valspråk ”Allahu akbar” – Gud är större”

”Djävulen har tagit henne i besittning”, säger Fader Gabriel utan minsta tvekan eller reservation.”

­http://www.d-intl.com/2014/01/22/de-kristna-i-israel-forandrar-spelet-om-mellanostern/

Jag frågar mig med  viss inte helt obefogad oro hur representativ SIGNUMS hållning är för biskopsämbetet och katolska kyrkan och  i Sverige ?

Detta bla utifrån att jag nyligen med egna öron hörde en katolsk kyrkoherde i ett offentligt panelsamtal häva ur sig att ”islam inte behövs som religion – att islam är en onödig religion”

Som katolik härrör också min oro utifrån att en av biskop Anders bästa vänner – samtidigt  en av Sveriges mest kända anhängare av regeringen Netanyahu – i dagarna är på väg att konvertera till katolska kyrkan ……….

Lyssna på förste löjtnant Shadi Khalloul – språkrör för ”The Israel Christian Recruitment Forum”

Observera att han refererar till Zeev Jabotinsky !

http://www.youtube.com/watch?v=2gMNYPR48gQ

http://sv.wikipedia.org/wiki/Zeev_Jabotinsky

”Operation Jabotinsky” råkar vara den kände blivande katolikens stolthet…..

Läs om  ”Operation Jabotinsky”  i Livets Ords version

http://old.livetsord.se/default.aspx?idStructure=530

Och om samma ” Operation Jabotinsky”  i Göteborgs Palestinagrupps version

http://www.fria.nu/artikel/82039