Som katolik skäms jag att läsa att Signum på sin hemsida helt oförblommerat och oreflekterat gör sig till språkrör för och till en svensk publik – helt utan egna kommentarer – vill vidarebefordra politiska ställningstaganden som marknadsförs av professor Mordechai Nisan under den avslöjande rubriken ”The end of dhimmitude” i Jerusalem Post -angående något som heter ”Christian Recriutment Forum”

Signum skriver under rubrik

”Kristna i Galileen tar sig ur underläge – dhimmistatus mot sitt slut”

http://signum.se/kristna-i-galileen-tar-sig-ur-underlage-dhimmistatus-mot-sitt-slut/

”En scenförändring är på gång med omvälvande kulturell och politisk betydelse för skeendet i Israel, Mellanöstern och hela världen. Vi bevittnar just nu en dramatisk förändring av förhållandet mellan judar, kristna och muslimer. De kristna i Galileen hävdar stolt sin förislamiska och icke-arabiska identitet och framhåller sin nygamla gemensamma orientaliska berättelse som arameiska och arameisktalande.”

Att Signum och Dispatch International delar samma uppfattning om Christian Recriutment talar för sig själv. Den senare skriver

”En ny proisraelisk rörelse bland de arabisktalande kristna markerar slutet för pan-arabismen som identitet. Denna revolutionerande utveckling kan få långtgående konsekvenser även utanför Mellanöstern.  När Fader Gabriel Naddaf hör att den svenska ärkebiskopen är en kvinna kan han och hans två prästkolleger från den grekisk-ortodoxa kristna församlingen i Nazareth nästan inte sluta skratta.Men skrattet förvandlas snart till sorg när Dispatch Internationals reportrar berättar för de lokala kristna här att ärkebiskop Antje Jackélen som sitt valspråk har: ”Allahu akbar” – Gud är större – det tusen år gamla stridsropet för muslimer ute på plundring och erövring.

­– Djävulen har tagit henne i besittning, säger Fader Gabriel utan minsta tvekan eller reservation.”

” Fader Gabriel Naddaf och Benjamin Netanyahu”

http://www.d-intl.com/2014/01/22/de-kristna-i-israel-forandrar-spelet-om-mellanostern/

För att tala klartext och göra en lång historia kort. Att kristna förföljs av muslimer i Mellan-Östern är en katastrof. Att judar åter börjar förföljas i Europa är en katastrof.

Men att judar och kristna nu vill slå sig ihop genom att kristna uppmanas att frivilligt göra militärtjänstgöring i Israel för att militärt tillsammans med judar bekämpa islam och muslimer är likaså en katastrof.

Retoriken som företrädare för Christian Recriutment Forum anför mot ”araber” påminner i mångt och mycket om retoriken på 30-talet som användes för att utse judar som syndabock och skapa den opinion som blev orsak till förintelsen.

Så länge som ABRAHAMS BARN  tillåts att i olika konstellationer bekämpa och förgöra varandra så länge får ingen av Abrahams efterkommande uppleva frid och fred för sig och sina efterkommande.

ABRAHAM  är fader till både ISAK  och ISMAEL  och alla fredssträvanden mellan deras ättlingar bör alltid utgå från och betona detta faktum och inte tillåta att två bröder gaddar ihop ihop mot en tredje. Liksom detta inte fungerar  i den lilla familjen utan där får förödande skadeverkningar så fungerar detta  inte  i den stora familjen – världsfamiljen utan får där världsförödande skadeverkningar.

// Irène

PS Lyssna på denna skrämmande retorik

http://www.youtube.com/watch?v=2gMNYPR48gQ

Signum  hänvisar  till  professor Mordechai Nisan
,  vars förödande retorik  åberopar islam  ”som säger att   ”söndagens folk” ”dvs de kristna som kommer att röna samma öde som ”lördagens folk” dvs judarna. ”

http://www.youtube.com/watch?v=jKJg17Nr8FI