Ulf Jonsson SJ skriver  i dagens Dagen en slutreplik i debatten om det kristna  trosarvet i Sverige.

Som vanligt när det gäller att kritisera Svenska kyrkan så finns ingen hejd på frimodighet och kaxighet hos katolska företrädare i allmänhet och Ulf Jonsson i synnerhet.

Annat är det när det gäller inomkatolska spörsmål.   Då sätter Ulf Jonson gärna på sig ögonbindel apropå anklagelser om  ”Hemmablint om svenska kyrkan”.

Lojaliten offentligt mot Rom går före allt annat hos svenska jesuiter.

Så dock inte internationellt. Gud ske lov !

Ulf Jonsson  talar om lutherska kyrkans  ”ingrodda tankereflexer”.  Det är väl i så fall en åkomma som inte är artspecifik för svenska kyrkan !

Av Ulf Jonsson, företrädare för världens mest MONOPOLISERANDE KYRKA,  som nu fått talrika förebråelser från företrädare i svenska kyrkan om arrogans och översitteri  hade jag  som katolik  uppskattat åtminstone en mikroskopisk gnutta klädsam ödmjukhet.

Men det kan man se sig  efter i stjärnorna ……..

// Irène

http://www.dagen.se/debatt/hemmablint-av-svenska-kyrkan-1.272347

Texten återfinns också på Signums hemsida.

http://signum.se/hemmablint-av-svenska-kyrkan-debatt-i-dagen/

Noterar att varken Signum eller Bengts Blogg vill låtsas om min text på Dagens Seglora.

Intressant diskussion om SvK och vad som konstituerar kontinuiteten med den för-reformatoriska kyrkan

”Se hur de älskar varandra ”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=14314