Franciskus har ”mycket diskret” haft ett möte med diplomaten Laurent Stefanini och bekräftat att han inte godkänts som Frankrikes ambassadör vid Heliga Stolen.

Påven lär ha försäkrat att han inte har något mot Stefanini personligen utan det spekuleras i italienska medier att det  är  Stefaninis stöd för lagen om  samkönade äktenskap som infördes i Frankrike för 2 år sedan, som påven inte gillar.

http://religion.orf.at/stories/2706773/

// Irène

PS  Så var det med den saken…..

Samvetets selektiva överhöghet.

Om en homosexuell -eller heterosexuell  person – helt i  enlighet med sitt samvete förespråkar att samkönade relationer ska lyda under samma civilrättsliga  lagstiftning som heterosexuella relationer så anser Vatikanen det helt befogat, helt i sin ordning  att en sådan uppfattning har sitt pris……dvs en sådan person får stå sitt kast…..

Jag har inte sett några protester från biskopsämbetet eller Signum ……

Jag får vatten på min kvarn att biskopsämbetet och Signum bara reagerar när vårdpersonal som i enlighet med sitt samvete inte vill delta i abortverksamhet får betala ett  pris……då blir det liv i luckan……..då lyfts samvetets överhöghet fram som den heligaste och mest okränkbara princip som tänkas kan …….

I övrigt råder största möjliga tystnad ……