Kan man hindra ”RÄTTA” medarbetare att bli ännu ”RÄTTARE” ?

Dagen

Fd biskop avvisar svaret från Bergets föreståndare

Dagen fortsätter rapportera om Berget och om en vred biskop emeritus  Claes-Bertil Ytterberg  ”Det blir komiskt när man samtidigt talar om ekumenik – rena dyngan. Det här är anti-ekumeniskt fjanteri. Skandal, skandal, skandal.”

Claes-Bertil Ytterberg säger vidare

”Om man är rädd om ekumeniken kan man inte hålla på att legitimera sånt här och om Anders Arborelius har något pastoralt förnuft tycker jag att han borde förstå att det här är en kränkning.”

Peder Bergqvist :

”Man kan säga att det här är en fortsättning på Anglicanorum Coetibus”

”Men påve Franciskus företrädare, Benedikt, har på sätt och vis även spelat en avgörande roll. Efter att företrädare för Anglikanska kyrkan efterfrågat ett närmande med Katolska kyrkan offentliggjorde den dåvarande påven, hösten 2009, att före detta anglikaner skulle kunna ha full nattvardsgemenskap med katoliker – samtidigt som de fick behålla vissa delar av den anglikanska liturgin.”

http://www.dt.se/kultur/vill-de-forgora-kyrkan-inifran-2

// Irène

PS Bilden börjar klarna alltmer.  Peder Bergqvist var vikarierande kyrkoherde i Boden när han tillträdde som föreståndare på Berget i febr 2010.  I samband med detta startade en Face-Book grupp

”Öppna Berget för prästvigda kvinnor”

med denna programförklaring. Jag citerar från FB.

”Öppna Berget för prästvigda kvinnor uppmanar retreatgården Berget i Rättvik att erkänna att kvinnor är präster i Svenska kyrkan på samma villkor som män, och därför låta dem leda gudstjänster också där. Det finns idag ytterst få miljöer där kvinnor som är präster i svenska kyrkan ännu inte kan leda gudstjänster. en av dessa miljöer är Berget/S:t davidsgården i rättvik.
Det innebär att mer än 30% av Svenska kyrkans präster inte kunnat ta med grupper och leda retreater där, och inte heller känt sig välkomna att delta i retreater. Man kan inte känna sig helt väl till mods i en miljö där en så stor del av ens person som prästkallelsen utgör förnekas och osynliggörs.
Vi är många som har förutsatt att med en ny föreståndare på Berget skulle denna diskriminering upphöra.
Men nu läser vi till vår sorg och besvikelse i Kyrkans tidning 10 februari 2011 att den nye föreståndaren Peder Bergqvist inte heller i fortsättningen kommer att låta kvinnor leda gudstjänster på Berget. Han anger ekumeniska hänsyn som skäl till denna exkludering.
Det är ytterst märkligt. Vad är ekumeniken värd om vi inte respekterar varandras ämbetssyn, även om vi inte delar den? Dessutom är manliga präster i Svenska kyrkan lika lite präster i Katolska kyrkans ögon som sina kvinnliga kolleger. Katoliker kan inte ta emot nattvarden av, eller koncelebrera med lutherska präster överhuvudtaget (såvida inte Berget har ett specialavtal med Vatikanen).”

Alltså.  Redan när Peder Bergqvist som svensk präst tillträdde tjänsten som föreståndare på Berget så var saken klar. Kvinnor skulle inte få leda gudstjänster på Berget.   Besvikelsen tog sig bla uttryck i FB gruppen.

Alltså.  B16 hade  året innan Peder Bergqvist tillträdde sin tjänst 2009 utfärdat en apostolisk konstitution, Anglicanorum coetibus.

”Benedictus XVI utfärdade den 4 november en apostolisk konstitution, Anglicanorum coetibus, som många har väntat på med spänning under de senaste veckorna. Påven öppnar här möjligheten för anglikaner som så önskar att korporativt ansluta sig till den katolska kyrkan. Detta sker genom att en ny organisationsform inrättas, kallad personalordinariat som står under Troskongregationen.”

http://www.signum.se/archive/read.php?id=4080

Synen på kvinnliga präster och homosexuella  delade den anglikanska kyrkan och  Anglicanorum coetibus gällde endast ”RÄTT” grupp anglikaner dvs de som var motståndare till kvinnliga präster och homosexuellas likaberättigande. 

Om det var något liknande som Anglicanorum coetibus som man från början planerade på Berget så gällde det att hitta RÄTT  präst från svenska kyrkan dvs någon som man var 100 % övertygad om skulle hålla fast förbudet mot att kvinnor leder gudstjänser på Berget.

Ty när det gäller Vatikanen och syn på ENHET så är det alltid underförstått enbart ENHET med ”RÄTTA” grupper som kan komma ifråga.  ”ORÄTTA” grupper göre sig icke besvär.

(Jfr med Läroämbetets högtidliga deklaration om ”samvetets överhöghet.”  Det är bara när den enskildes samvete går hand i hand med Läroämbetets samvete som samvetets överhöghet är tillämpbart. I övriga fall är det Läroämbetet  som har överhöghet. Kyrkans ENHET och samvetets ÖVERHÖGHET  är med andra ord inte villkorslösa IDEAL inom katolska kyrkan).

Och en RÄTTARE präst än Peder Bergqvist kunde man inte hitta.  Han säger visserligen själv idag att han inte är mot kvinnliga präster men Berget visste vad dom gjorde när han valdes.  Han var tillräckligt SVAG  OCH MANIPULERINGSBAR för att gå Bergets ärenden. Och tillräckligt motiverad att få tjänsten som föreståndare på Berget så att han var villig att sälja ut sin övertygelse om kvinnliga präster.   Perfekt !

Face-Book gruppen kunde nog inte ana att det var kört från början.

En besökare på Berget noterar förra året att sedan en kvinna blev ärkebiskop i svenska kyrkan omnämns inte ärekebiskopen längre med namn.

”Ceremonin följer de vanliga formlerna så när som på en liten detalj. Under mässan välsignar prästen kyrkans ledare, och jag har alltid hört dem omnämnas med sina förnamn: ”Det katolska stiftets ledare Anders, ärkebiskopen Anders och Västerås stifts biskop Thomas.”

Men denna gång nämns inte ledarna vid namn. Istället välsignas de kollektivt som ”kyrkans ledare”. Jag har inte besökt Stiftelsen Berget i Rättvik sedan vi fick en kvinnlig ärkebiskop, Antje Jackelén. Avstår man från att nämna henne vid namn under mässan eftersom hon är en kvinna?”

http://www.dt.se/kultur/vill-de-forgora-kyrkan-inifran-2

Alltså. Strategin har varit noga genomtänkt från början.  Steg för steg har man följt en handlingsplan. Enbart ”RÄTTA” medarbetare har anställts oavsett kyrklig bakgrund.  Berget ska förbli ett reservat för kvinnoprästmotståndare.

Och vad ska en stackars katolsk biskop göra när plötsligt redan RÄTTA medarbetare vill bli ännu RÄTTARE ?

Ja vad ska han göra ?

Men klädsamt hade varit om den katolske biskopen offentliggjort och kommenterat nyheten  på Stiftets hemsida i omedelbar anslutning till att nyheten spreds via Bergets föreståndare just när biskop Anders tycks vara utomlands.

Istället annonseras på Stiftets hemsida att biskop Anders kommer att uttala sig i Katolskt Magasin nästa vecka.

Läs om Berget i Katolskt Magasin nr 10

Ja vad ska man som katolik i Sverige säga ?

Det har varit allmänt känt att det intrigerats och förekommit fula manövrar bakom  kulisserna på  Berget från allra första början. Först mellan den lurige Per Mases (som konverterade till katolska kyrkan 2 månader före sin död 2010) och Hans Hof  och nu fortsätter intrigerna med Per Mases efterträdare  Peder Bergqvist.

Jag vill  gärna lyfta fram den store inspiratören Hans Hof som jag mycket uppskattade.  Undrar vad han  tycker i sin himmel?

I samband med Hans Hofs 80-årsdag 2002 skrev Agneta Lagercrantz i SvD.

Zen öppnar dörren inåtäven för den kristna människan


Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

2 svar på Kan man hindra ”RÄTTA” medarbetare att bli ännu ”RÄTTARE” ?

 1. Agneta Sofiadotter skriver:

  Irene

  De flesta katoliker gnuggar händerna i förtjusning över situationen. Dom struntar blankt i andra än sig själva. Det är bara synd att inte lutheraner och andra ser denna skadeglädje.

  Agneta

 2. Irène Nordgren skriver:

  Agneta

  ”De flesta katoliker gnuggar händerna i förtjusning över situationen”

  I så fall ännu viktigare att visa att det finns katoliker som inte gör det. Att det finns katoliker som solidariserar sig med svenska kyrkan vars företrädare känner sig kränkta pga att vår BLÅÖGDE katolske biskop är orsaken.

  Peter Halldorfs artikel i DAGEN verkar dock ha tagit skruv. Ska bli spännnade att läsa biskop Anders bevekelsegrunder som ju publiceras nästa vecka i hans eget husorgan HMV – His Masters Voice – även kallad Katolskt Magasin.

  // Irène

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *