Peter Halldorf i DAGEN

Berget går inte ekumenikens väg

Låt mig  citera ur Peter Halldorfs helt lysande analys.

”Gemenskapen på Berget motiverar sitt beslut med att man nu tar ”ytterligare ett steg mot kyrkans synliga enhet”. Det är inte bara en romantisk idé. Det går på tvärs mot vad viktiga frontgestalter i den internationella ekumeniska rörelsen i vår tid gett uttryck för. Här räcker det att nämna broder Roger av Taizé och Enzo Bianchi i den ekumeniska kommuniteten i italienska Bose. Eller Focolarerörelsens grundare, Chiara L­ubich.”

”När Enzo Bianchi, själv katolik, tar emot människor från andra kyrkor som vill inträda i kommuniteten, tillåter han inte att dessa konverterar och blir katoliker. Man är däremot välkommen som fullvärdig medlem under förutsättning att man förblir trogen den kyrka i vilken man har sina rötter. Detta manifesteras ytterst vid löftes­givningen. När den som inträder i klostret ger sina slutliga löften tas de på plats även emot av en ledare från den kyrka personen kommer från. En pingstpastor om det är en pingstvän. En luthersk biskop om det är en lutheran. En katolsk biskop om det är en katolik.”

// Irène

PS    En hur träffsäker analys som helst.  Jag instämmer till 100 %.  Peter Halldorf  tillhör de kyrkoledare i Sverige som på djupet  förstått vad som menas med EKUMENIK.

Det är via Peter Halldorf och Bjärka-Säby som jag själv hittat till Bose kloster och Enzo Bianchi är den katolske kyrkoledare som i den universella katolska kyrkan för mig som katolik fn är den som  tydligast personifierar KATOLICITET.

I Sverige är det kommuniteten på Bjärka-Säby som ligger närmast till för att jämföras  med  Bose ekumeniska kloster som jag besökte första gången 2010 och blev helt betagen i och skrev

Bose – ekumenik utan prål och åthävor

Andra gången jag besökte Bose kloster var 2011 då jag inom mig själv döpte Bose  till ”Monastero della bouna volontà”    och skrev   ”Boses grundare Enzo Bianchi framstår för mig som den mest trovärdige och därmed mest respektingivande katolske nu levande företrädaren – åtminstone i Europa.  Han har i Bose förverkligat en inkluderande syn på människor.   Dvs den syn som för mig i dagens katolska kyrka mest överensstämmer  med den syn som präglade  de första kristnas koinonia och vars synliga  tecken var communio, den gemensamma eukaristin.”

 


Bland Jesu vänner i Bose – Monastero della bouna volontà

Taizé och Bose ekumeniska kloster som tidens tecken

Ser att Bengt Malmgren TYVÄRR   fattat nada av skillnaden mellan Taizé och den katolska stiftsgården Berget.

Berget, Taizé, kyrkans katolicitet och lidelsen för Kristi kropps enhet

Den manöver som katolska biskopsämbetet i Sverige nu medverkat till SYNLIGGÖR på ett smärtsamt sätt  KYRKAN I SVERIGES BRISTANDE ENHET.