Ibland räcker det med en mening eller några ord för att visualisera ett skräckscenario.

I en intervju i Världen Idag säger Ulf Ekman med anledning av sin nyutkomna bok (Den stora upptäckten)  att han  ”nu vill skriva ”ett antal böcker” om katolsk tro. ”

Ekmans vill berätta om sin nya tro

Ska detta tolkas som ett förebådande av en ny katolsk kyrkolärare i en alltmer polariserad svensk kristenhet ?

Ett varningens ljus och  jag blir som  katolik orolig för vad som håller på att hända inom den katolska kyrkan i Sverige.  Jag känner inte igen mig mer i min egen kyrka vars stiftsledning  först ställer upp mangrannt när Ulf Ekman konverterar

och sedan med osedvanlig iver  och  generositet  promotar den nyblivne  konvertiten  med säkert luktsinne  för affärer och business

att under en säljturné  marknadsföra sin nya bok i Stiftets församlingar

Jag skräms av att ”katolsk tro”  i Sverige  av Stiftsledningen tillåts att bli till en affärsidé som gynnar WEBSHOPEN på Ulf Ekmans hemsida.

Jag skräms av att ingen i Sverige vill ställa affärsmässiga frågor till en fd pastor med kronisk munsvada  som gått i lära i USA hur man gör pengar på tro utan  låter Ulf Ekman oemotsagd bre ut sig om sin ”andliga resa”  som om den inte hade ett skvatt med pension,  pengar och business att göra.

Ulf Ekmans lärare och förebild för den vinstgivande stiftelsen Livets Ord har varit ”Kenneth Hagin ministries”

På Kennets Hagins  hemsida liksom  Livets Ords och  nu Ulf Ekmans hemsida går det att shoppa loss och handla andlighet i parti och minut

http://www.rhema.org/

Är det så här TRO kommer att  förmedlas i Sverige i katolsk tappning ?

https://www.youtube.com/watch?v=ncVbDNzSVnQ&feature=youtu.be

Biskop Anders har skrivit förordet till Ulf och Birgitta  Ekmans nya bok  samtidigt som biskopen säger att ”de har ingenting att vinna på att bli katoliker, tvärtom ……”

Säg inte det biskop Anders !   Med biskoplig Imprimatur och gräddfil till Vatikanen  finns  allt att vinna !


Händelserna på BERGET  skrämmer mig också då en präst från svenska kyrkan först säljer sin själ när det gäller sin inre  övertygelse vad kvinnliga ämbetsbärare beträffar och över en natt (nästan) låter sig göras till  katolsk präst  med allt vad det innebär av förnekande av  jämställdhet mellan män och kvinnor och hetero-och homosexuella.


Och som grädde på moset  Gudskännaren och feministexperten par préférence  jesuitlärjungen Thomas Idergard som i Signum passar på att oemotsagd  få skriva  den ena artikeln märkligare än den andra som angriper företrädare i svenska kyrkan som inte anses värna om TRONS SKATT dvs vägrar diskriminera kvinnor och homosexuella.

Feministisk teologi + islam = sant?

// Irène

PS Jag  skräms av en katolsk kyrka – eller snarare sekt – vars biskop  upphöjer  Ulf Ekman till katolsk kyrkolärare och vars tvärkyrkliga förbindelser gärna hålls  till  biskopar emeriti inom svenska kyrkan  (som först efter sin pension bekänner färg när det gäller kvinnor och homosexuella) och till ortodoxa företrädare här i landet som (likt Thomas Idergard ) inte tål begreppet feminism.

Att vara TROENDE blir synonymt med  att TRO på kvinnans underordning under mannen och att TRO att homosexuella är dömda till att leva i livslångt celibat.  Detta är TRONS SKATT  vars lagar och regler upphöjs till TEOLOGISKA NATURLAGAR av samma dignitet som övriga naturlagar typ TYNGDLAGEN.  Lika lite som påven eller patriark Kirill kan upphäva tyngdlagen lika lite kan romersk-katolska och ortodoxa kyrkoledare upphäva lagar om kvinnor och homosexuella.  Om något ska få öst-och västkyrkan att åter förenas så är det i denna samstämmighet.Feminism could destroy Russia, Russian Orthodox patriarch …

Jag saknar den tid i  katolska kyrkan i Sverige  då Gunnel Vallqvist  var en viktig  förmedlare av KATOLSK TRO  rotad  i andra Vatikankonciliets anda och   kontinentala katolska teologer och tillika katolska systemkritiker.