Enzo Bianchi och 2 dominikansystrar, varav den ena är vår egen sr Madeleine Fredell , pläderar i halvofficiella L’Osservatore Romano för att kvinnor ska tillåtas predika i  mässan, en roll som under 800 år varit förbehållen det manliga prästerskapet.

”Two nuns also contributed articles in the March 1 special section that is part of a new eries on women called ”Women-Church-World.”

”Predika är min kallelse ” skriver predikarsyster  Madeleine Fredell OP”  i  L’Osservatore Romano – kvinnobilagan.

http://www.osservatoreromano.va/it/news/predicare-e-la-mia-vocazione

http://ncronline.org/news/vatican/vatican-newspaper-essays-suggest-women-should-preach-mass

// Irène

PS

Biskop Anders låt Din predikarsyster förkunna det glada budskapet. Ge henne venia !