Nästa vecka fyller Hans Küng 88 år och idag publiceras både  i The Tablet och och i National Catholic Reporter en vädjan från Hans Küng till Franciskus att tillåta en fördomsfri och öppen diskussion  kring katolska kyrkans olösta och nedtystade fråga kring OFELBARHETSDOGMEN.

”Jag är väl medveten om det faktum att min vädjan till dig som ”lever bland vargar ”- som en  Vatikankännare nyligen uttryckt sig – kanske inte kommer lägligt.”

Hans Küng gör en sammanfattning av sitt liv och hur det interagerat med kyrkans liv.  Küng pekar på konsekvenserna av ofelbarhetsdogmen och encyklikan Humanae Vitae  (1968) utifrån sitt eget  och kyrkans liv. 1970  gav Küng ut boken Infallible?: An Inquiry. 1979-1980 förlorade Küng sin undervisningsrättighet på katolska universitet.

“I would not like to raise the hopes of many in our church unrealistically. The question of infallibility cannot be solved overnight in our church. Fortunately, you (Pope Francis) are almost 10 years younger than I am and will hopefully survive me. You will, moreover, surely understand that as a theologian at the end of his days, buoyed by deep affection for you and your pastoral work, I wanted to convey this request to you in time for a free and serious discussion of infallibility that is well-substantiated in the volume at hand: non in destructionem, sed in aedificationem ecclesiae, ‘not in order to destroy but to build up the church.’ For me personally, this would be the fulfillment of a hope I have never given up.”

The TabletEXCLUSIVE: Controversial Swiss theologian pleads with Pope Francis to solve problem of infallibility

National Catholic reporter

Infallibility — Hans Küng appeals to Pope Francis

Bokförlaget HERDER  ger ut nyutgåvor av Hans Küngs samlade verk och femte och sista delen OFELBARHET  just färdigtryckt.

https://www.herder.de/religion-theologie-shop/reihen/hans-kueng-saemtliche-werke/c-25/c-294/

// Irène

PS  En oerhört viktig och angelägen vädjan från samtidens mest angelägna katolska teolog.

Hans Küng är också skapare av  Weltethos – ett synnerligen angeläget projekt.

‘No peace between nations without peace between religions! And no peace between religions without dialogue between religions!’

‘No world peace without a fair global economy! No fair global economy without a Global Economic Ethic! No Global Economic Ethic without new approaches to business ethics!’

http://www.weltethos-institut.org/en/institute/