Vänner,

när syster Madeleine hållit sitt anförande vid Seglora smedjas fördjupningsdag i Nacka kyrka fick även jag tillfäller att göra ett inspel om Franciskus och hans kvinnosyn. Det var improviserat, men jag har gjort en rekonstruktion som krönika i Dagens seglora:

”De teologiska grälen om kvinnor och prästämbetet kan pågå i all evighet. Det finns inget teologiskt svar, varken i bibeln eller i traditionen, som kan övertyga motståndaren.

Alltså faller ansvaret på oss katoliker, vare sig vi är lekmän eller biskopar. Den komplementära människosynen är en mycket föråldrad uppfattning och jämställdhet mellan män och kvinnor en enkel fråga om rättvisa och rättfärdighet.

Att bekämpa rättvisa och rättfärdighet med hänvisningar till bibelcitat eller traditionen undergräver evangeliets trovärdighet. Förbudet mot kvinnliga präster är bjälken i katolska kyrkans öga.”

http://dagensseglora.se/2016/09/25/bjalken-i-katolska-kyrkans-oga/

Sr Madeleines föreläsning:

http://dagensseglora.se/2016/09/22/paven-franciskus-kvinnorna/

Gert Gelotte