Vatikanens observatör i  FN  Francis Chullikatt infriar alla negativa förväntningar på att utföra sitt uppdrag.

Chullikatt representerar en stat som utgörs och styrs av manliga celibatärer men som trots detta inte drar sig för att påstå sig veta vad som är bäst för  kvinnors ”sexuella och reproduktiva hälsa”

I sitt senaste tal  18 mars lever  Chullikatt upp till alla fördomar om Vatikanen och dess vanföreställningar kring  preventivmedel och  kondomer, dess motarbetande av kvinnors möjlighet att få legal abort,  förebyggande av HIV /AIDS och undervisning i sexualkunskap.

“In closing, my delegation takes the opportunity to reaffirm all of the Holy See’s reservations on past occasions with regard to the meaning of the term ”sexual and reproductive health,” which should not include abortion or abortion services. Moreover, the Holy See in no way endorses contraception or the use of condoms, either as a family planning measure or as part of HIV/AIDS prevention programmes or classes/programmes of education in sexuality. The Holy See – as well as many women in the world – is convinced that the true advancement of women is strongly linked to the recognition and the effective implementation of their rights, dignity and responsibilities. Women and men are both called to welcome, protect and foster these, for a renewed commitment towards humanity.”

I talet nämns inte explicit samkönade relationer men försöker inte Chullikatt  i sitt resonemang om  “gender”   att mellan raderna påskina att HBT rättigheter utgör ett hot mot deklarationen för mänskliga rättigheter ?

” The attempt to re-define gender is also linked to the missing reference to the UDHR, in the present text. The UDHR, the foundational document of the human rights system, acknowledges the inherent dignity and worth of every human person, male and female. Yet some of those promoting a re-definition of gender opposed reference to the UDHR in the face of overwhelming support for its inclusion, and equally opposed reference to ”the inherent dignity and worth of women and men,” a bedrock principle of the human rights system. In light of these trends, the international community should be aware that this agenda to re-define ”gender,” in turn, calls into question the very foundation of the human rights system.

http://www.zenit.org/article-32050?l=english

Ärkebiskop Francis Chullikatt utsågs 17 juli 2010 som Vatikanens ständiga observatör i FN.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=852

// Irène

PS  Hur kan  accepterande av samkönade relationer utgöra  hot mot äktenskap mellan man och kvinna ?

Hur kan avskaffande av något så förträffligt som obligatoriskt celibat utgöra hot mot celibat som sådant ?