Vänner,

Tre av tio europeiska ungdomar i åldrarna 15-29 år lever i fattigdom. Det är en fattigdom som yttrar sig i arbetslöshet eller arbete med så låg lön att det inte går att leva på den. Resultatet blir en ond spiral där ekonomisk fattigdom leder till bostadslöshet och hemlöshet leder till fortsatt arbetslöshet. Summan blir ett socialt utanförskap som hotar en generation unga europeer. Debattartikeln nedan följdes i dag upp med en presskonferens och ett panelsamtal om ungdomsfattigdom. Arrangörer var Caritas Europa, Caritas Sverige, Eurodiaconia, Göteborgs stift och Göteborgs stadsmission. Målet att försöka påverka Europas stats- och regeringschefer när de i morgon diskuterar EU:s sociala pelare.
Det som behöver göras är enkelt att formulera med svårare att genomföra. Det behövs en arbetsmarknadspolitik på europeisk nivå som garanterar yrkesutbildning och löner som går att leva på. Det behövs också en bostadspolitik på europeisk nivå som ser till att det finns bostäder till hyror som även lågavlönade kan betala.
Det kan tyckas självklart att när fattigdomen är gränsöverskridande (Fattigdomen i Rumänien och Bulgarien syns på Göteborgs gator) så borde också socialpolitiken vara gränsöverskridande. Men det går trögt. Märkligt nog förenas vänstern och högern i sin ängslan för ökad EU-makt.
Samtidigt som vi ser fattigdomen bland migranter behöver vi inse att ungdomsfattigdom inte enbart är en fråga om migrationsströmmar. Göteborgs stadsmission möter allt fler fattiga göteborgare som av den ena eller andra anledningen inte får hjälp av kommunen, exempelvis barn som växer upp med en ensamstående arbetslös förälder.
Det finns ingen anledning att här upprepa vad som står i debattartikeln som jag länkar till under denna text. Men en omständighet förtjänar att nämnas. Dagens presskonfetens och panelsamtal är ett exempel på fullbordad ekumenik. När kristen tro omsätts i handling finns ingen splittring. Eller som generalsekreteraren för katolska Caritas Europa, Jorge Nuno Mayer uttryckte det under ett planeringsmöte: I det praktiska arbetet är vi överens. Sen kan teologerna få hållas med sitt.
Och nog är det betydligt viktigare vad vi gör med det vi tror än hur vi formulerar den.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/vi-riskerar-att-få-en-förlorad-generation-unga-1.4827316