Igår 21 dec var det releasemingel med anledning av sr Katrin Åmells bok ”Systrar i kyrkan” hos dominikansystrarna på Västmannagatan i Stockholm.

Känslan grep mig hur katolsk i ordets betydelse allmännelig /universell jag känner mig hos dominkansystrarna ……dvs att jag tillhör en allmännelig /universell kyrka – dvs kyrka i betydelsen ”det som hör till Herren / Herrens Hus.” Ingen annanstans i Stockholm känner jag så starkt att jag bor i Herrens allmänneliga Hus….. Eller för att uttrycka mig lite mer up to date…… ingen annanstans känner jag mig så ekumenisk – världsvid.Örjan Ekman bredvid krubban på Västmannagatan som en gång tillverkats av pater Dauchez.

// Irène

PS Köp boken !

http://catholica.se/sv/home/224-systrar-i-kyrkan-historien-om-en-grupp-dominikansystrar-i-sverige-1931-2017.html

Jag citerar från bokomslaget

”Bland alla de kvinnor som bär upp katolska kyrkans liv världen över finns också ordenssystrar. Hur har dessa systrars liv sett ut under olika tidsepoker? Och vad har de uträttat? Under senare år har historiska arbeten utkommit som belyser dessa frågor. Systrar i kyrkan. Historien om en grupp dominikansystrar i Sverige 1931–2017, som närmare bestämt gäller Den Helige Dominikus Romerska Kongregation, är en del av denna historieskrivning.

Det samhälle och den kyrka i Sverige som dominikansystrarna kom till 1931 var mycket annorlunda än i dag. Inskränkningar fanns i katolikers rättigheter, därför att religionsfrihet ännu inte hade införts. Eftersom resurser saknades nästan helt och hållet, fick systrarna starta olika verksamheter från nollpunkten och pröva sig fram. Systrarna blev därför pionjärer på område efter område utan att ha eftersträvat det. De startade inackorderingshem för kvinnor, framställde material för trosundervisningen, hjälpte till att bygga upp församlingar, fyllde en kursgård med liv och innehåll, tog initiativ till olika organ inom Stockholms katolska stift och så vidare. Alltsedan 1960-talet har ekumenik varit en prioritering, och på senare år även religionsdialog.

Via systrarnas historia får läsaren också möjlighet att följa något av den omfattande utvecklingen inom ordensliv, kyrka och samhälle under de 86 åren.

Katrin Åmell är dominikansyster sedan 1974, socionom, och teol. dr i missionsvetenskap vid Uppsala universitet. Hon har tidigare varit verksam vid Sveriges kristna råd.”