God Jul
Gott Nytt År

För 2000 år sedan ……Palestina under romersk ockupationsmakt

”1Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. 2Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. 3Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. 4Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, 5för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

6Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, 7och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

8I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. 9Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. 10Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. 11I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. 12Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” 13Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
14”Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han har utvalt.” (Lukas 2:1-14)


2000 år senare….. i Betlehem Palestina håller Mitri Raheb – under en ny ockupationsmakt under kejsar Netanyahu-hoppet om fred vid liv. .

https://www.youtube.com/watch?v=pv6BukpP2kg

// Irène

PS Krubban på bilden med muren som går tvärsigenom Betlehem köpte jag där förra året.