Jag har synpunkter på dödshjälpsdebatten i DAGEN och på ledarskribent Elisabeth Sandlund ”som vill få det att låta som om kristna inte skulle kunna vara för den specifika typ av dödshjälp som går under beteckningen Oregon­modellen – som om den underförstått vore okristen.”
I anslutning till Elisabeths Sandlunds ledare står enligt gängse mönster
”Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.”

http://www.dagen.se/debatt/irene-nordgren-det-gar-att-vara-bade-kristen-och-for-dodshjalp-1.1081783

Elisabeth Sandlunds ledare Dagen 3 jan
http://www.dagen.se/ledare/nu-galler-det-att-ta-strid-mot-dodshjalp-1.1079102

// Irène

PS Staffan Bergström skriver i Läkartidningen 4 jan under rubrik ”Vår samvetsfrihet både för och emot dödshjälp måste värnas”- där han bl håller isär abort-och dödshjälpsdebatten utifrån samvetsklausul.

”Medan vi i Sverige har en lag som ger kvinnan rätt till icke villkorad abort finns inte i något land i världen en lagstiftning som ger en patient rätt till icke villkorad dödshjälp. Det är viktigt att hålla isär begreppen dödshjälp och abort. Om vi i Sverige får en lagstiftning om dödshjälp i linje med till exempel Oregonmodellen kan vi knappast komma förbi den samvetsklausul som finns i alla andra länder. Cirka 30 procent av läkarna i Oregon är motståndare till dödshjälp, men dödshjälp finns enligt givna kriterier. Situationen är liknande i Kanada.
Ingen läkare är nog beredd att i dagsläget argumentera att ungdomar som tänker bli läkare måste vara beredda att ge dödshjälp eller, om de inte är det, välja en annan bana.”

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/01/Var-samvetsfrihet-bade-for-eller-emot-dodshjalp-maste-varnas/