Diakon Göran Fäldt ger sig inte.

Nu tar diakon Göran Fäldt åter till orda i Katolsk Horisont under rubrik ”Världsfamiljemötet i Irland 2018 – en reflektion”. Diakon Göran Fäldt fördömer åter James Martin SJ. Diakon Göran Fäldt är av den uppfattningen att de som i likhet med James Martin propagerar för ”att samkönade relationer ska inbegripas i familjebegreppet de är av en annan religion än vår och kan inte göra anspråk på att ingå i den kristna traditionen.”
Diakon Göran Fäldt beskriver att ”James Martin ser ut att passa på bilden av en falsk profet.”
Diakon Göran Fäldt varnar för att James Martin riskerar att få människor att tappa tron.

https://m.youtube.com/watch?v=AwuXR6G376o

Tidigare på Katolsk Horisont diakon Göran Fäldt ”Hemställan till Världsfamiljemötet i Dublin”

https://www.youtube.com/watch?v=SKBHbAWSV8o&feature=share

// Irène

PS Diakon Göran Fäldt tycks totalt omedveten om vilket hans eget agerande och uttalande får för effekt på troende människor. Effekten på mig blir att jag skäms som svensk katolik. Skäms över att diakon Göran Fäldt tillika ordförande i ”Katolska utskottet för äktenskap och familj” KUÄF tillåts att stå oemotsagd på youtubekanalen Katolsk Horisont. Skäms över att en ordförande för KUÄF tillåts att blotta sin totala okunskap om nutida vetenskaplig syn på bibeltolkning.

Jesper Svartvik-docent i Nya Testamentets exegetik- har i många år forskat och undervisat i bibeltolkning och har bla i detta ämne skrivit ”Bibeltolkningens bakgator ”. Jesper Svartvik redogör för hur ”kristna argument” också använts för att försvara slaveri och antisemitism.

Jayne Svennungson recenserar 2007 ”Bibeltolkningens bakgator” i Signum.

http://www.signum.se/archive/read.php?id=3599

Thomas Kazen -professor i Bibelvetenskap- skriver om ”Tolkning och respekt -om bibeltolkning och homosexualitet.”
https://www.academia.edu/7476435/Tolkning_och_respekt_om_bibeltolkning_och_homosexualitet

Jag skäms över att ”Svenska katoliker styrs att sitta kvar i katolsk småskola”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=25285

http://www.katolskvision.se/blog/?p=25513
http://www.katolskvision.se/blog/?p=25720