Fortsättning följer i TV4 Nyheterna kring ”fallet med en skolanställd inom en katolsk friskola som sagts upp efter misstankar om våldtäkt mot barn.”

Björn Håkonsson -katolska kyrkans första barnskyddsombud – intervjuas.

https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/hård-kritik-inom-katolska-kyrkan-kan-finnas-betydligt-fler-fall-av-sexövergrepp-11971752

https://www.katolskakyrkan.se/barnskyddsombud 

https://www.katolskakyrkan.se/barnskyddsombud/om-stiftets-barnskyddsombud

// Irène

PS Björn Håkonsson betonar att ”barnperspektivet är väldigt viktigt” !

So far so good ! Men vad händer nu ?

Den juridiska processen med lärarens överklagande till Arbetsdomstolen i enlighet med gällande arbetsrätt är en sak. Oavsett resultatet har skolstyrelsen och rektorn handlat RÄTT rent arbetsrättsligt.

Men oavsett resultatet i Arbetsdomstolen har högste personalansvarig på biskopsämbetet generalvikarie Pascal Lung OP ådagalagt att han inte behärskar svensk arbetsrättslagstiftning.

Sorgligt då detta för mig återigen bekräftar att det inte är professionell kompetens som styr befordringsgången inom katolska kyrkan.

Färdighetsträning typ ”learning by doing” bör vara ett avslutat kapitel när de högsta ämbetena inom katolska kyrkan tillsätts !