Tyska biskopskonferensens senaste pressrelease och ordförande kardinal Reinhard Marx  presskonferens  i svallvågorna av bla pedofilskandalerna. 

Fastnade för detta citat ur Tyska biskopskonferensens Pressrelease

”Kyrkans sexualmoral har ännu inte recipierat/ integrerat avgörande kunskaper från teologi och humanvetenskaper.”

https://dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2019/2019-040-Pressebericht-FVV-Lingen.pdf

Från presskonferensen med kardinal Marx  kungjordes 3 ämnesområden som kräver fortsatt utveckling.

Sexualmoral Makt Prästutbildning

Det gäller inte enbart sexuella övergrepp utan även andliga maktövergrepp. Vidare vikten av att se över prästutbildningar och prästers levnadsvillkor. Vidare frågan om kyrkans universalitet i relation till demokrati och frågan om kvinnor och deras delaktighet i kyrkan.

”Ni vet ju alla att det finns fler än en uppfattning i kyrkan hos såväl biskopar, präster och lekmän. Alla kanske inte kan / måste bli överens om en enda uppfattning.”

https://www.youtube.com/watch?v=u5vQY9rK4Js

h

https://www.lifesitenews.com/blogs/german-bishops-to-revisit-catholic-sexual-teaching?

// Irène

PS Som reformkatolik i Stockholms katolska Stift är det lätt att misströsta och tappa hoppet om reformer och förändring……Som reformkatolik i Sverige känns det som att tillhöra en katolsk sekt som administreras av lokala småpåvar och überkatoliker utan förankring med progressiva delar -typ tyska biskopskonferensen – inom den universella kyrkan utanför  den svensk-katolska ankdammen.


h