Peter Wolodarski : ”Journalisten Adaktusson hade aldrig accepterat detta. Som journalist vet Lars Adaktusson att han själv aldrig hade nöjt sig med en e-postintervju efter en detaljerad granskning. Reportern Adaktusson hade kallat politikern Adaktussons undflyende beteende för vad det är: ett svek mot väljarna”

Det visade sig att Lars Adaktusson frekvent röstat emot kvinnors aborträtt – både i Europa och globalt. Som enda svensk röstade han nej till det slutgiltiga fördömandet av Paraguay för att landet nekat en våldtagen 10-årig flicka abort”

https://www.dn.se/ledare/peter-wolodarski-journalisten-adaktusson-hade-aldrig-accepterat-detta/?fbclid=IwAR2jB1iioYUastJqyFtSBr7DSHwgiXHqL7Km8_dbQbHtDc5CN_hYME84ogM

Lars Adaktusson: ”Det kan tyckas märkligt att man som parlamentariker röstar mot förslag som kan vara både viktiga och rätt i sak. Men det händer emellanåt och det är väsentligt för att motverka de krafter som konsekvent arbetar för att EU ska växa och lägga under sig mer makt”

https://www.dn.se/nyheter/politik/adaktussons-facit-i-eu-rostade-emot-abort-22-ganger

// Irène

PS Lars Adaktusson tar sig tolkningsföreträde i vilka frågor just han anser EU ska ha mer överstatlig makt -typ samvetsfrihet för vårdpersonal vid abort – men röstar mot kvinnors aborträttigheter , röstar NEJ till fördömandet av Paraguy som nekat en våldtagen 10-årig flicka abort. Ursäktar detta med att han inte anser abort hör hemma på EU nivå.  

”Anledningen till att jag röstade nej var att det fanns en väldigt tydlig skrivning i den här slutliga resolutionen som uppmanar rådet att föra upp abortfrågan på EU-nivå.”

https://www.svd.se/adaktusson-gar-att-diskutera-mitt-beslut

Lars Adaktusson tycker tex att det inte alls är bra med nationell beslutanderätt kring barnmorskefallet Ellinor Grimmark ….typ…därför har Lars Adaktusson tex stöttat Ruth Nordström – ombud för Ellinor Grimmark- som sponsras som jurist av  USA mäktiga och stormrika Pro-life rörelse som ekonomiskt gärna hjälper till att föra fallet Ellinor Grimmark  till EU domstolen ……..

Nyheter 2015 och 2016
”Ruth Nordström har vid flera tillfällen träffat kristdemokraten Lars Adaktusson som även han 
vill införa samvetsfrihet i Sverige. För två veckor sedan var Ruth Nordström och de två barnmorskor som hon företräder i Bryssel, inbjudna av Lars Adakutsson och Alliance Defending Freedom för att delta i en presskonferens om samvetsfrihet.”

Anders Lindberg ledare Aftonbladet 17 april 2019

”Alliance defending freedom klassas som en ”hatgrupp” och motarbetar kvinnors och homosexuellas rättigheter. Ändå samarbetar ledande Kristdemokrater med dem. Det avslöjar ETC.”

”Adaktusson är heller inte ensam. Enligt ETC har flera andra högt uppsatta kristdemokrater samarbetat med just ADF. Inget annat parti skulle komma undan något sådant. I både MP och SD har politiker i stället tvingats sluta efter liknande skandaler.

”Kristdemokraterna har en lång historia av engagemang i underlivsfrågor av olika slag. Partiet bildades 1964 som en protest mot bland annat att kristendomsundervisningen togs bort i skolan och har sedan dess även varit kritiska till aborträtten och motarbetat rättigheter för homosexuella.”

”Att KD tvärtom accepterar samarbete med ADF, en hatgrupp som enligt Southern Poverty Law Center bland annat vill kriminalisera homosexualitet, säger faktiskt allt.”

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/mRK0n4/kd-bjod-in-usas-abortmotstandare

Alliliance Defending Freedom som Lars Adaktusson har allierat sig med

https://sv.wikipedia.org/wiki/Alliance_Defending_Freedom

Katolsk Vision 12 april 2017 om Samvetsfrihet

http://www.katolskvision.se/blog/?p=22899