Tisdagen 3 mars valdes biskop Georg Bätzing av Limburg till kardinal Karl Marx efterträdare som ny ordförande för tyska biskopskonferensen.

Sedan dess har nyheten spridits och kommenterats runt om i internationella katolska och icke -katolska media. I Stockholms katolska Stift tiger fortfarande 5 dagar senare Signum och Katolskt Magasin om nyheten.

Det är allmänt känt att Georg Bätzing anses som en reformförespråkare som vill fortsätta på den inslagna ”Synodala vägen” som inletts under Karl Marx ämbetstid som ordförande för tyska biskopskonferensen.

”Nu är det din tur” säger Karl Marx till Georg Bätzing på presskonferensen 3 mars.

https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-669511.html

 Jag undrar vad Signums chefredaktör Ulf Jonsson SJ anser om Georg Bätzings Katolska Vision ? Jag minns i alla fall vad Ulf Jonsson skrev 2009 i Signum om Katolsk Vision

”Men i långa stycken låter manifestet från Katolsk vision som önskelistan från en grupp övervintrande gamla 68:or. Man förespråkar homoäktenskap, möjlighet till skilsmässa och omgifte, och öppet nattvardsbord för alla oberoende av religiös tillhörighet. Att de samfund som redan valt att följa dessa recept knappast hör till de mest levande delarna av kristenheten tycks man inte oroas av.” http://www.signum.se/archive/read.php?id=397

Vad som menas med ”Synodala vägen”  beskrivs på dess hemsida https://www.synodalerweg.de


” SYNOD av grekiskans församling – möte. Katolska kyrkan i Tyskland har ett problem. Hon har förlorat i förtroende och många troende är missnöjda. Därför säger biskoparna i Tyskland : Låt oss tala men inte bara i den lilla kretsen utan i ögonhöjd med lekmannarepresentanter för Centralkommittén för tyska katoliker (ZDK) ska vi tala om reformer. Alltså en strukturerad debatt under en överenskommen tidsperiod : Den Synodala vägen. Startpunkten är 1 dec 2019 och reformdialogen beräknas pågå under 2 år. Det synodala arbetet börjar i 4 arbetsgrupper som var och en leds av ett ledarpar – en biskop och en lekmannarepresentant. I arbetsgrupperna sitter män, kvinnor, vigda och icke-vigda. Varje arbetsgrupp arbetar med ett av 4 förutbestämda temata: MAKT SEXUALMORAL PRÄSTERS LEVNADSFORM KVINNANS STÄLLNING. De 4 arbetsgrupperna lämnar förslag till plenarförsamlingen då alla regelbundet samlas. Första plenarförsamlingen planeras till våren 2020. Vatikanen manar till att behålla

 enheten inom Världskyrkan. Oavsett resultatet så är biskoparna enligt kyrkorätten fria att förverkliga det eller inte. ” (min övers.) 

// Irène

PS  Inte National Catholic Register……. men många anser att B16 utspel i boken med kardinal Sarah är ett angrepp just på tyska biskopskonferensens Synodala väg.  Mehttps://www.ncregister.com/daily-news/pope-emeritus-benedict-and-cardinal-sarah-collaborate

 Det är inte bara B16 som inte  förstått att Jesus inte var katolik !  

Jag uppfattar den Synodala vägen som början på en demokratiseringsprocess inom den strikt patriarkala och hierarkiska katolska kyrkan inom vilken hittills endast vigda ämbetsbärare  – läs celibatära män- haft beslutanderätt  när det gäller tros – och moralfrågor.  Att ändra på denna tingens katolska ordning är inte alla katoliker så förtjusta i. Därför mobiliseras motståndsrörelser inom världskyrkan med också  förgreningar inom Stockholms katolska Stift. Ex är  ”internetportalen Katolsk Horisont” och nättidningen Katolsk Observatör under ledning av Ulf Silvferling.  Katolsk Horisont präglas starkt av diakon Göran Fäldt ordförande för KUÄF (Katolska utskottet för äktenskap och familj). Göran Fäldt var också den som tog initiativ till namninsamling mot jesuiten James Martins medverkan på Världsfamiljmötet i Dublin 2018. http://www.katolskvision.se/blog/?p=26527  Göran Fäldt önskade också bojkotta Amazonassynoden.http://www.katolskvision.se/blog/?p=27387

Göran Fäldt gör vad han kan för att motverka reformer bla genom att till svenska översätta utländska reformkritiska röster – gärna från Life Site och ETWN – som promotas av stormrika konservativa till åren komna miljadärer – vilka i sin tur på så sätt promotar ultrakonservativa värstingar som Burke, Müller och Athanasius Schneider. Kardinal Müller jämfört beslutsfattandet inom den tyska biskopskonferensen med nazisternas maktövertagande 1933. https://www.americamagazine.org/faith/2020/02/06/cardinal-mueller-criticized-his-nazi-comparison-germanys-synodal-way-process

Även Göran Fälds hustru Lena Fäldt är mycket hjälpsam inom motståndsrörelsen mot reformer med typ översättning av Life Sites artikel om kardinal Woelki kritik av den synodala vägen. https://katolsk-horisont.net/index.php/post/tysk-kardinal-en-del-forslag-fran-den-synodala-vagen-ar-oforenliga-med-katolsk-tro

Jag recyclar Katoliker i Stockholms katolska stift styrs till att sitta kvar i katolsk småskola

I Stockholms katolska Stift har tex Thomas Idergard SJ profilerat sig på sociala media  som en stark reformmotståndare med självutnämnt mandat att ha rätt att döma vissa katoliker som heretiker.  

Det skulle kunna vara Thomas Idergard som välkomnar på kyrktrappan.